Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Bruk av design og arkitektur brer om seg i Norge. Med nye initiativer som fremmer fagene, ser Design og arkitektur Norge (DOGA) stadig nye sjanser til fruktbare samarbeid. Vårt nye prosjekt søker seg inn mot de mange bedriftene, klyngene og selskapene i Norge som ønsker å gjennomføre ulike satsinger som fremmer bruken av design og arkitektur i forretningsutvikling.

Mot samme mål

– DOGA har en nasjonal rolle og ønsker å ha god dialog med miljøer som setter fokus på design- og arkitekturdrevet nyskaping, understreker Jannicke Hølen i DOGA.

– Derfor ønsker vi å støtte initiativer rundt om i Norges land som jobber mot samme mål som vi gjør i det daglige..

Det nye prosjektet har tre hovedmål:

 • Sikre økt konkurransekraft i næringslivet
 • Fremme bruk av design og arkitektur som driver for nyskaping
 • Fremme nasjonal tilstedeværelse

Tiltaket er landsomspennende og starter opp umiddelbart. I tillegg til å styrke DOGAs nærhet til initiativer rundt om i regionene og omvendt, stiller DOGA faglig og økonomisk støtte til rådighet for samarbeidspartnere.

Hølen og DOGA samtaler gjerne om initiativer med nasjonalt eller regionalt nedslagsfelt, som styrker bruken av design og arkitektur, og har mål om økt konkurransekraft og innovasjonsgrad i norsk næringsliv. 

Jannicke Hølen
Jannicke Hølen og DOGA leter etter regionale initiativ som styrker bruk av design og arkitektur.

Jakter gode partnere

Hølen er klar på at DOGA ikke skal «stjele» eller overta noens prosjekter.

– DOGA trenger ikke eie initiativene rundt om i landet. Vi vil være en samarbeidspartner som bidrar inn i miljøene som allerede finnes der ute gjennom faglig eller økonomisk støtte. Tanken er at vi skaper bedre og raskere resultater når vi jobber sammen.

Nå er jakten etter gode samarbeidsprosjekter som i ulik grad aktualiserer bruken av design og arkitektur i gang. DOGA skal jobbe med aktører fra hele landet som har bevist gjennomføringskraft.

– Vi vil se oss om i vårt eksisterende nettverk, men siden dette er et pilotprosjekt, ønsker vi å eksperimentere. Derfor vil vi svært gjerne også komme i kontakt med aktører vi ikke har samarbeidet med tidligere, forklarer Hølen.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Jannicke Hølen
  Seniorrådgiver design
  +47 905 62 909
  jh@doga.no
 • Anita Cecilie Drabløs
  Leder for satsingsområde Kunnskapsgrunnlag
  (+47) 918 20 249
  acd@doga.no