Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Koronautbruddet har ført til flere utsettelser og avlysninger av utstillinger, messer og arrangementer verden over, og mange land har innført reiseforbud. Her hjemme fraråder Utenriksdepartementet utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Dette får konsekvenser også for UDs reisetilskudd for designere og arkitekter – også kalt Stikk-ordningen.

Støtte til digitale arenaer

Men det er flere måter å nå ut til publikum på, for eksempel går nå flere utstillingsarenaer over på digitale flater, og mange bruker de mulighetene som ligger i sosiale medier for å gjennomføre ulike typer arrangementer.

Derfor har DOGA, i samarbeid med UD, besluttet å endre retningslinjene for ordningen så lenge koronasitiasjonen vedvarer. Det betyr at du nå kan søke om støtte til følgende:

  • Forberedelse til digital utstilling/show – foto, film, grafisk presentasjon, oversettelse
  • Deltakeravgift på digitale utstillinger
  • Kampanjer på sosiale medier
  • Støtte til egenpresentasjoner på nett, egen nettside mot internasjonalt publikum

Samme formål og prinsipper

Selv om retningslinjene nå er midlertidig endret, er formålet med ordningen uendret, og det er å bidra til å presentere norsk design og arkitektur av høy kvalitet i utlandet og øke etterspørselen etter norsk design og arkitektur internasjonalt.

– Vi er glade for at vi har fått til denne endringen, slik at vi fortsatt kan støtte designere og arkitekter med internasjonale ambisjoner, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA. Han leder også fagutvalget som behandler Stikk-søknadene.

Søknadene vil behandles på vanlig måte, og vil fortsatt vurderes ut fra følgende prinsipper:

  • Design- og arkitekturfaglig vurdering av aktuelle arbeider.
  • Vurdering av aktuell arena.
  • Unge utøvere prioriteres foran veletablerte bedrifter.
  • Unge utøvere følges opp over tid.

– De nye retningslinjene stiller litt andre krav både til søkerne, og til utvalget som behandler søknadene. Jeg vil derfor oppfordre deg som søker til å være tydelig på hva støtten skal brukes til, hvilken internasjonal målgruppe du retter deg mot og hva du ønsker å oppnå med prosjektet. Da fårutvalget et godt grunnlag å vurdere søknadene på, sier Hjemdal.

Han oppfordrer også søkerne til å levere et detaljert og oversiktlig budsjett.

Mer informasjon

Dersom du ønsker å søke om Stikk-midler i år, er siste frist 1. november. Du finner søknadsskjema og mer informasjon om ordningen på www.stikk.no. Spørsmål kan rettes til Ellen Heggestad på eh@doga.no eller tlf. nr. 926 53 530.

Dersom du har søkt og fått Stikk-midler i tidligere, og arrangementet er utsatt eller avlyst, finner du mer informasjon om hvordan du skal forholde deg her:  

Koronasituasjonen og Stikk-midler

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: