Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Da samfunnet for en tid tilbake stengte ned, så vi enda tydeligere hvor viktig god by- og stedsutvikling er for både innbyggere og bedrifter. Vi så hvor sårbart bylivet er, med tomme byrom og butikker. Har vi lært noe av det vi har vært gjennom? Hvordan vil i så fall våre byer og tettseder påvirkes av pandemien? Hva kan vi gjøre som innbyggere, stedsutviklere, arkitekter, designere og beslutningstakere for å sikre den rette restarten – og beskytte oss mot framtidige pandemier? Hvordan skaper vi løsninger som sikrer resiliens, men som ikke kompromisser på attraktivitet og bærekraft?

Om debattserien

Den nye nordiske debattserien Byliv i og etter koronaens tid vil de neste seks månedene dykke ned i dilemmaer rundt pandemisikre byer når det kommer til klima, atferd, design og attraktivitet. Med det ønsker vi å belyse ulike alternativer og hjelpe fram gode løsninger for å restarte det gode liv i våre byer og tettsteder. Debattserien er en oppfølger til DOGAs initiativ for å samle inn eksempler på byliv i koronaens tid, og vi vil gjennom debattene presentere noen av bidragene som kom inn.

Debatteserien gjennomføres i løpet av høsten 2020, se arrangementskalenderen vår for mer informasjon.

Les mer om de ulike initiativene DOGA har medvirket til under pandemien:

Online hackathon

Hack the crisis: DOGA var medarrangør til Hack the crisis Norway og The Global hack, et online hackathon satt opp på rekordtid for å løsninger på de samfunnsutfordringene koronaviruset bragte med seg.

Podcast

Arkitekturpoddens første serie: Samtaler om byen i koronaens tid

I media

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.