Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

-Som juryleder har det vært inspirerende å bli bedre kjent med mange av de gode ideene og selskapene som finnes i Norge. Konkurransen var tøff, og Mo Industripark utfylte kriteriene på en imponerende måte, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Hun har ledet en jury med representanter fra samarbeidspartnerne Norges forskningsråd, DOGA, Ferd, Abelia og Virke, samt Avinor. 

Fem regionale vinnere ble valgt ut i fra en helhetlig vurdering av bærekraft basert på økonomi-, miljø- og samfunnseffekter. Det er også gjort en vurdering av bedriftenes innovasjonsgrad, gjennomføringsevne og evne til å formidle sitt produkts egenskaper og potensiale. 

Mo Industripark får nå verdifull profilering gjennom både samarbeidspartnerne, Oslo Lufthavn og lokal og nasjonal presse.

Fredag 12. januar kl. 12:00 får selskapet overlevert prisen av deres lokale ordfører Geir Waage og lufthavnsjef Flemming Berthelsen ved inngangen til Mo i Rana Lufthavn.

Avinor er opptatt av å legge til rette for regional verdiskaping.

- Avinors samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner, og med et bidra til å koble mennesker til muligheter. Våre lufthavner binder Norge sammen, og Norge sammen med verden. Slik legger vi til rette for verdiskaping i hele landet. Gjennom Made in Norway har vi ønsket å løfte fram alle dem som griper muligheten og skaper verdiene vi lever av, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Pedersen.

 

Kontaktinfo

Joakim Moe Røisland

Senior rådgiver og produsent Medvind eventbyrå

Prosjektansvar på vegne av Avinor, avvikler overrekkelsen

Tlf: 928 10 101

 

Geir Waage (AP)

Ordfører

Telefon 75 14 50 32  Mobil  90 93 35 90

E-post: geir.waage@rana.kommune.no

 

Lufthavnsjef Flemming Berthelsen

Tlf: 913 52 547

flemming.berthelsen@avinor.no

 

Arve Ulriksen

Adm. dir. Mo Industripark

950 30 319

arve.ulriksen ( a ) mip.no

 

Jan Gabor

Markedssjef, MIP Marked og Info Mo Industripark

907 46 046

jan.gabor@mip.no

 

Info om Mo Industripark:

https://madeinnorway.avinor.no/bidrag/1022

http://www.mip.no/