Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Tittelen på utstillingen er JOIN by Norwegian Presence. Verdiene kvalitet, bærekraft og fellesskap videreføres fra 2018-utstillingen, men vil i 2019 fokusere spesielt på bærekraft. 

Prosjektet ønsker nå å komme i kontakt med designindustribedrifter som ønsker å delta i utstillingen. Disse må kunne vise til resultater fra sitt arbeid med bærekraft, og ha et ønske om å knytte kontakter med og profilere seg på bærekraft overfor et internasjonalt designpublikum. 

Frist: 31. oktober 2018

Norge som designnasjon

Tidligere utstillere forteller at deltagelsen i Milano har gitt dem økte muligheter og mange har blitt invitert til samarbeid med store internasjonale aktører. Deltakere på Norsk Industris fellesstand på messen tidligere, har hatt samme opplevelse.

Bak utstillingen står Design og arkitektur Norge (DOGA), i samarbeid med Klubben og Norwegian Crafts. Norsk Industri er invitert inn som medfinansiør. Andre finansiører er Norsk Hydro, Utenriksdepartementet og Lunds. Prosjektet samarbeider med Innovasjon Norge i Italia.  

Prosjektets formål er å øke konkurransekraften til norsk designindustri og kunsthåndverk internasjonalt og hjemme. Utstillingen skal bidra til å bygge Norges omdømme som designnasjon.

Lokaler

Utstillingen vises i designdistriktet Zona Tortona fra 9. til 14. april 2019. Mer informasjon om utstillingslokalet finnes her. Grunnskisse av lokalet oversendes ved interesse.

Lokalet Officina Savona 1 er disponibelt for produsenter. Lokalet deles i 10 moduler og hver modul (brutto areal på 20 kvadratmeter) koster 100 000 kroner. Minste areal er én modul til 100 000 kroner. 

Produsentene Eikund, Elementa og Fjordfiesta har allerede meldt seg på og Vestre har leid uteområdet. Bakgården er disponibel for alle og vil mest sannsynlig ha servering. I Officina Savona 2 vil prototypene, samt kunsthåndverket stilles ut. 

Dette er inkludert i leieprisen:

  • Prosjektledelse
  • Leie av utstillingslokaler i Milano.
  • Forsikring av utstillingsobjektene og -lokalene under utstillingsperioden 
  • Felles utstillingskonsept/design for alle utstillere, utviklet av Kristine Bjaadal og Hallgeir Homstvedt
  • Felles visuell identitet for utstillingen, designet av Bielke & Yang.
  • Felles kommunikasjonsarbeid, PR og pressearbeid mot internasjonale medier, samt egen nettside og sosiale medier. Se norwegianpresence.no / @norwegianpresence
  • Fotografering av felles miljøbilder (1 miljøbilde hvor du er representert med et produkt + 1 produktbilde til bruk i pressearbeid).
  • Finansiering av prosjektet som helhet, og innhenting av sponsorer.

Kommunikasjonsarbeidet som er skissert over representerer en felles overbygning for utstillerne. Den enkelte utstiller står fritt til å bruke egne kanaler til mer spissede aktiviteter.

Produsentene må selv sørge for transport/tollklarering, pakke ut egne produkter den 8. april og være til stede under hele utstillingsperioden fra 9.–14. april, samt pakke ned produkter og sørge for retur/transport.

Dersom dette er interessant for din bedrift, vennligst ta kontakt med DOGAs prosjektleder Grete Sivertsen, tlf.: 908 23 708 eller Egil Sundet i Norsk Industri, tlf.: 909 22 192. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: