Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Siden 1. januar 2018, har Tor Inge Hjemdal (44) vært konstituert som administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA). Frem til nyttår var Hjemdal DOGAs direktør for arkitektur, og ledet fagavdelingene for arkitektur og design.

Trønderen holder nå DOGA-roret frem til styret har ansatt administrerende direktør. Han kom til DOGA i 2016 fra stillingen som fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL), og er sivilarkitekt fra NTNU, med utdanning innen arkitektur og urbanisme fra Illinois Institute of Technology i Chicago og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

– Et DOGA i godt driv

Utad kan avslutningen av 2017 ha virket turbulent for DOGA, men konstituert administrerende direktør ønsker å fremheve et annet bilde.

– Status er at vi er et DOGA i godt driv, satt sammen av en gjeng høykompetente og løsningsorienterte, positive og gira ansatte. Jeg både opplever og blir fortalt at ønsket om og viljen til samarbeid neppe har vært bedre på huset.

– Beviset ligger i medarbeiderne mine og DOGA som helhet, som til tross for støy den siste tiden, leverer som aldri før.

Like før nyttår vedtok styret ny strategi for Design og arkitektur Norge. I sammenheng med denne er DOGA nå i gang med å arbeide frem handlingsplaner og rigge organisasjonen.

– Ved siden av å levere som DOGA skal, og jobbe for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor, har styret også bedt oss om å se på ressursbruk, organisering, styrking av samarbeid mellom fagområdene og på forvaltning av huset i Hausmanns gate. Vi skal også spisse aktivitetene våre og bli enda tydeligere.

Mot en tydeligere nasjonal rolle

– Dessuten har vi nettopp mottatt tilskuddsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet som gir oss spennende utfordringer.

I de siste månedene har Design og arkitektur Norge fått kritikk for manglende tilstedeværelse rundt om i landet. Hjemdal forteller at DOGA nå skjerper arbeidet med å synliggjøre sin nasjonale aktivitet. Sammen med styreleder Toril Bariusdotter Ressem har han nylig sendt et notat som redegjør for DOGAs nasjonale arbeid til departementet.

– Vi har allerede høy aktivitet rundt om i hele landet, noe den siste oppsummeringen viser, men vi har kanskje har vært litt for beskjedne i vår fremferd. Vi har mye å vise, men sikkert litt å gå på i utbasuneringen. Dette arbeidet, og vår nasjonale rolle, skal vi videreutvikle i tråd med mandatet vårt og de føringene vi har fått fra departementet, slik at vi i enda større grad blir en nasjonal aktør.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: