Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Høsten 2019 inviterte DOGA sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge til en innovasjonskonkurranse for norske kommuner og fylkeskommuner. Utsira og Krødsherad kommune ble valgt ut blant 19 søknader basert på kriterier som engasjement, innovasjonsnivå og skaleringspotensiale.

28. januar lanserer vi fase 2 av konkurransen - rettet mot næringslivsaktører og andre aktører som vil være med på å utvikle smarte og bærekraftige løsninger på utfordringene til de utvalgte kommunene. Løsningene skal knyttes opp mot målbildene og prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, samt mot FNs bærekraftmål 9, 11 og 17.

Nye samarbeidsmodeller for fremtidens løsninger

Målet med denne åpne, behovsdrevne innovasjonskonkurransen er å utforske nye samarbeidsmodeller for å utvikle tverrfaglige og innovative metoder og løsninger på komplekse utfordringer knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling. Metodene og løsningene vil kunne skaleres og eksporteres både nasjonalt og internasjonalt.

Som et ledd i konkurransen arrangerer vi tre lokale samskapingsworkshops, som vil kunne gi bedre innsikt i problemstillingene og behovene til de tre kommunene, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Utsira
Utsira kommune er opptatt av aktivt å motvirke fraflytting og lavere næringsvirksomhet. Basert på naturgitte forutsetninger, er målet å gjøre Utsira til en attraktiv kommune som fokuserer på smarte og miljøvennlige løsninger.

Dato: 17. februar kl.09.30-14.30
Sted: Utsira – Siratun (kommunehuset – allrommet)

Krødsherad
Krødsherad kommune vil lage rammer og løsninger for sømløs og miljøvennlig transport som gjør at fritidsinnbyggere kan bevege seg rundt uten egen bil, og som også blir et gode for de fastboende i et distrikt hvor kollektivtransporten er begrenset.

Dato: 19. februar kl.09.30-14.30
Sted: Norefjell Ski & Spa

Detaljerte konkurransebeskrivelser og workshop-programmer lanseres den 28. januar 2020. Frist for å sende inn forslag til løsninger er 29. mars 2020.

Bakgrunn for konkurransen

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn fungerer som et fundament for innovasjonskonkurransen. Formålet er å demonstrere hvordan kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk veikartet for å løse utfordringer knyttet til konkrete by- og stedsutviklingsprosjekter.

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn ble lansert den i august 2019. Det overordnede målet med veikartet er å fremme utviklingen av smarte, bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn.

Mer om nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn >>

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: