Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Prosjektet i Lund er et strålende eksempel på hva som skjer når designere, kommuner og næringsliv finner sammen. Mange kommuner i Norge strever med de samme utfordringene, og jeg tror overføringsverdien fra dette løsningsforslaget er betydelig, både i Rogaland og i resten av landet, sier Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Hun er leder for Gnist, et innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn. Gjennom Gnist-programmet vil kommunene få hjelp til å tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Parallelt med at de beste løsningene fra årets runde av Gnist presenteres, går DOGA og Nordic Edge i gang med å lete etter nye kommuner.

Lund-ordfører Magnhild Eia mener vinnerprosjektet passer som hånd i hanske for kommunens behov og utfordringer.

– Vi har arbeidsplasser, men strever med å rekruttere og beholde arbeidstakere i nøkkelstillinger. Sammen med næringsliv og frivillighet må vi bygge et samfunn som skaper trivsel, identitet og stolthet hos den oppvoksende generasjon og de som ellers bor og arbeider i kommunen. Nettverk og gode møteplasser vil være avgjørende, sier ordføreren.

Møteplassen som holder på unge lunddøler

Teamet bak det inspirerende prosjektet i Lund er Janne Norheim og Nadine Ramsberg fra Webstep, samt Lene Regine Sørskår, Mad arkitekter og designstudioet Made. De foreslår et møtested i sentrum av kommunen som både skal aktivisere og inspirere ungdom og fungere som en landingsplass for hjemvendte lunddøler.

– Vi ønsker å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. Da må vi gjøre Lund så attraktivt at arbeidstakere, gjerne med familie, ønsker å bosette seg her. Folk skaper aktivitet og etterspør tjenester. Derfor må vi finne innovative, nye løsninger. Webstep har gjort et grundig innsiktsarbeid, og konseptet de foreslår er spennende, sier Siv Kristin Egenes, kommunedirektør i Lund.

Konseptet «Fabrikken» bygger på en rekke intervjuer med interessegrupper i Lund kommune. Disse avdekker at innbyggerne, særlig de yngre, savner møteplasser og aktiviteter. Samtidig som mange flytter ut når de kommer i slutten av tenårene, mangler lokale bedrifter arbeidskraft.

– Møtestedskonseptet er vårt svar på utfordringene i kommunen, men situasjonen i Lund ligner på den som går igjen i mange norske distriktskommuner. Fabrikken trekker inn både ungdom, næringsliv og kommune i et samspill for å løse en rekke utfordringer, sier Janne Norheim, designer i Webstep Stavanger.

Hva er Gnist?

Gnist-programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Husbanken, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Forskningsrådet og Siva. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.