Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Vi kan begynne med slutten – i desember erklærte næringsminister Jan Christian Vestre at han har blitt frelst og er nå en svoren tilhenger av designmetodikk.  

Siden i våres har Innovasjon Norge, Eksfin, Siva, Forskningsrådet og DOGA jobbet med hvordan virkemiddelapparatet kan bli mer brukervennlig og møte behovene til næringslivet på en enda bedre måte.   

Et av forslagene er at designtenkning skal tas i bruk og være en rød tråd i utformingen av det nye virkemiddelapparatet. Dette er gode nyheter og viser at regjeringen nå virkelig har fått øynene opp for potensialet som ligger i god bruk av designmetodikk. 

Gnisten tent i lokalsamfunn 

Gnist-programmet har vært mer ambisiøst enn noen gang og vist potensialet i bærekraftig og innovativ stedsutvikling. 11 kommuner har ved hjelp av designmetodikk, arkitekturkompetanse og tverrfaglig samarbeid løst utfordringer og skapt attraktive lokalsamfunn.  

Kommunene spiller en viktig rolle for at vi skal få til en bærekraftig utvikling. Gnist-programmet vil derfor legge enda mer vekt på bærekraft fremover. I februar 2023 lanserer vi fjerde runde av programmet, og det nye nå er at absolutt alle kommuner kan søke – også bykommuner.  

Våre fremste forbilder

Da vi delte ut DOGA-merket i mars i år, så vi hvordan arkitektur og design skaper verdi for samfunn, økonimi og miljø. Dette er våre fremste forbilder som vi alle kan lære noe av.  

I slutten av november delte vi ut den tradisjonsrike Jacob-prisen. I år gikk den til de dyktige arkitektene i KIMA arkitektur som har pustet liv i flere av hovedstadens gamle, historiske bygninger. De er en inspirasjon for hele bransjen og har bidratt til at gjenbruk har blitt et likeverdig, om ikke bedre, alternativ til å bygge nytt.  

Nå gleder vi oss til neste års prisutdelinger. Den første finner sted 16. mars 2023. Da skal vi dele ut DOGA-merket for design og arkitektur og inviterer til en innholdsrik og spennende fagdag. Vi håper å se dere alle der! 

Mer enn ti millioner til designdrevet innovasjon

Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv. I 2022 delte vi ut 8,5 millioner til nyskapingsprosjekter over hele landet gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). 

Vi delte også ut i overkant av to millioner kroner i støtte til 18 inkluderende designprosjekter. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov. 

God jul! 

For oss i DOGA er det ikke noen tvil om at det vi kan få til sammen er mye mer kraftfullt enn det vi får til hver for oss. Derfor vil vi takke for alle gode samarbeid i året som har gått. Nå håper vi alle tar en pust i bakken og en velfortjent juleferie.

Vi ønsker dere alle en god og fredfylt jul.