Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

EHiN, E-helse i Norge, er Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren. 13.–14. november 2018 går konferansen av stabelen for femte gang. 

– Tittelen på foredraget ditt er et uvanlig sykehuslaboratorium og innovasjon av samhandling. Dette må du forklare nærmere. 

– Disse laboratoriene er jo litt annerledes enn vanlige sykehuslaboratorier – du kan ikke analysere blodprøver her, for å si det sånn. Men du kan analysere hvordan helsetjenester fungerer. Ved å være til stede midt i sykehushverdagen, føler vi så å si på kroppen hvordan folk jobber sammen, leger, sykepleiere, radiografer, portører, biokjemikere – ja, alle yrkesgrupper

– Hva kan en slik analyse brukes til?  

– Slike analyser kan brukes til å få fram ulike behov og perspektiver, og til å foreslå innovative løsninger for framtiden. Blant aspektene som driver fram endringer i helsesektoren er  en større andel eldre, nye teknologiske muligheter, nye former for behandling og befolkningens økende forventninger til kvaliteten på tjenestene – som for eksempel bedre samhandling mellom aktører og økt tilgjengelighet via digitale kontaktflater. I designlaboratoriene kan vi teste ut ideer og utvikle gode underlag til innovative helsetjenester som møter forventninger og utnytter de mulighetene som utviklingen tilbyr.

Portrettbilde av Jonathan Romm.
Jonathan Romm forsker på hvordan ny teknologi og nye måter å samarbeide på kan skape et bedre sykehus både for pasienter, personale og pårørende.
Foto: Ivan Brodey

Vi skal sette pasienten i sentrum, men et godt helsevesen og gode pasientopplevelser handler også om å støtte helsepersonell.

Jonathan Romm

Ph.d. AHO og designer i Halogen

– Hvordan etablerer man en slik lab i en helseorganisasjon?

– Det krever en del planlegging på forhånd. Først er det avgjørende å få forankring i ledelsen og at disse inviteres til å stille relevante, men åpne spørsmål om framtiden. Deretter er det viktig at designere får jobbe sammen med helsepersonell og pasienter for å svare ut disse spørsmålene ut fra en dyp forståelse av behovene som oppstår i ulike behandlingssituasjoner. Og så trengs det en egnet plass til å etablere et fullt fungerende design-studio. Det kan være et tomt kontor eller et annet rom – det viktigste er vegger til å henge opp ting på og et bord folk kan samles rundt.

– Hva vil deltakere fra helsesektoren ta med seg fra foredraget ditt?

– Helsepersonell vil gjerne gjøre en god jobb for pasientene sine, men får ofte ikke anledning fordi de mangler de sømløse verktøyene som de har i andre bransjer, for eksempel i bank og forsikring. Vi skal sette pasienten i sentrum, men et godt helsevesen og gode pasientopplevelser handler også om å støtte helsepersonell. De trenger gode systemer for å kunne gjøre en god jobb og gi pasientene den oppmerksomheten og de opplevelsene de trenger. Det er her designkompetanse er helt essensielt. Så jeg håper å skape en forståelse for at design kan spille en nøkkelrolle i utviklingen av fremtidens helsesektor.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.