Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Vi gir 100 000 kroner (eks. mva) i designstøtte til to prosjekter med mål om å utvikle nyskapende og mer brukervennlige produkter, tjenester og digitale løsninger som gjør hverdagen enklere for et mangfold av mennesker. Kravet for å motta økonomisk støtte er at det benyttes profesjonell designkompetanse og brukerfokusert designmetodikk inn i prosjektet.

Det kan søkes om designstøtte til et forprosjekt eller et allerede igangsatt prosjekt. Støtten skal være et incentiv i utviklingen av produkter, tjenester og digitale løsninger hvor det legges vekt på en god kundeopplevelse for alle.

Vi ser etter prosjekter hvor målet er begeistre de som skal bruke akkurat din løsning og hvor reell innsikt anses som en verdifull innsatsfaktor (og metodikk). Prosjekter med et ønske og mål om å utvikle en universelt utformet hovedløsning for et mangfold av brukere, og ikke kun for en smal målgruppe. Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Gå til søknadsskjema >>

Hvem kan søke?

Alle virksomheter kan søke sammen med en profesjonell designpartner. Kravet er at det benyttes brukerfokusert designmetodikk i prosjektet. Det vi trenger er en beskrivelse av prosjektet, praktisk tilnærming og ønsket mål med designstøtten.

Søknadsfrist er 15. mai med avklaring innen 1. juni. Støtten gis direkte fra DOGA til designpartner i prosjektet. En forutsetning for støtten er at innsikt og resultater deles til inspirasjon for andre i etterkant, etter avtale med DOGA.

Innovasjon for alle

DOGAs nyskapingsprogram Innovasjon for alle er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming og det eneste som er rettet mot design og innovasjon i næringslivet.

Målet med regjeringens handlingsplan er et  inkluderende samfunn hvor alle kan delta på like vilkår. Her spiller design en viktig rolle. DOGA synliggjør verdien av inkluderende og menneskefokuserte designprosesser i utviklingen av brukervennlige produkter, tjenester, digitale løsninger og omgivelser. Vi skal bidra til ny kunnskap og innsikt om designperspektivet av universell utforming og løfte frem forbildeprosjekter til inspirasjon for både næringslivet og offentlig sektor.

Inkluderende designprosess

Det er avgjørende for et likestilt samfunn at flest mulig kan leve aktive og selvstendige liv.  En inkluderende designprosess har fokus på empati, involvering og innsikt fra et mangfold av mennesker. Vanlige mennesker med en bredde av erfaringer og utfordringer kan bidra positivt til enhver designprosess for å avdekke barrierer og nye muligheter for innovasjon og brukervennlighet. Her ligger det også et stort potensial for økt konkurransekraft i et utvidet marked for bedriftene.

DOGA har kompetanse som kan være til hjelp i prosessen. For mer inspirasjon og kunnskap om inkluderende design, caser, metoder og verktøy, se vår nettressurs om inkluderende design.

Annen inspirasjon:
Tidligere vinnere av Innovasjonsprisen for universell utforming Inclusive Design - Microsoft

Søknadsskjema

Beskriv prosjektet så utfyllende som mulig og send inn skjemaet, eller velg lagre for å fortsette på et senere tidspunkt. Du vil motta en e-post med lenke til skjemaet med kopi av hva som er fylt ut. Lenken gir deg mulighet til å gå inn og redigere og fullføre skjemaet på et senere tidspunkt. Søknadsfrist er 15. mai 2020.

Opplysninger i skjemaet blir ikke delt med tredjepart og vil kun bli benyttet i denne søknadsprosessen. Se også DOGAs personvernerklæring.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: