Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

DOGA deler ut 125 000 kroner inkl mva  i designstøtte til åtte nyskapingsprosjekter i næringslivet. Målet med støtten er utvikling av mer brukervennlige og inkluderende produkter, tjenester og digitale løsninger som når et større mangfold av mennesker og gir verdi til merkevare og bunnlinje. 

Du kan søke om designstøtte til et forprosjekt eller et allerede igangsatt prosjekt. Støtten skal bidra til å utvikle nye løsninger hvor det legges vekt på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

Det er et ønske at prosjektet har en visjon om universell utforming ut over minimum lovkrav og standarderMed universell utforming menes utforming av produkter, tjenester og digitale løsninger på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassinger. Gå til søknadsskjema >>

Hvem kan søke?

Alle bedrifter kan søke sammen med en valgt profesjonell designerpartner/byrå. Kravet er at det benyttes brukerfokusert designmetodikk i prosjektet. Det vi trenger er en beskrivelse av prosjektet, praktisk tilnærming og ønsket mål med designstøtten. Prosjektet det søkes om må vise til en forretningsplan og finansiering ut over designstøtten. Alle søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret. 

Søknadsfrist er 21. mai med avklaring innen medio juni.

En forutsetning for støtten er at innsikt og resultater deles til inspirasjon for andre i etterkant, etter avtale med DOGA. Kontrakt inngås med både oppdragsgiver og designpartner, og støtten utbetales direkte til valgt designpartner.  

Innovasjon for alle

DOGAs nyskapingsprogram Innovasjon for alle er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming og det eneste som er rettet mot design og innovasjon i næringslivet.

Målet med regjeringens handlingsplan er et mer inkluderende samfunn hvor alle kan delta på like vilkår. Her spiller design en viktig rolle. DOGA synliggjør verdien av inkluderende og menneskefokuserte designprosesser i utviklingen av brukervennlige produkter, tjenester, digitale løsninger og omgivelser. Vi skal bidra til ny kunnskap og innsikt om designperspektivet av universell utforming og løfte frem forbildeprosjekter til inspirasjon for både næringslivet og offentlig sektor.

Inkluderende designprosess

Det er avgjørende for et likestilt samfunn at flest mulig kan leve aktive og selvstendige liv.  En inkluderende designprosess har fokus på empati, involvering og innsikt fra et mangfold av mennesker. Vanlige mennesker med en bredde av erfaringer og utfordringer kan bidra positivt til enhver designprosess for å avdekke barrierer og nye muligheter for innovasjon og brukervennlighet. Her ligger det også et stort potensial for økt konkurransekraft i et utvidet marked for bedriftene.

DOGA har kompetanse som kan være til hjelp i prosessen. For mer inspirasjon og kunnskap om inkluderende design, caser, metoder og verktøy, se vår nettressurs om inkluderende design.

Annen inspirasjon:

Søknadsskjema

Beskriv prosjektet så kort og presist som mulig og send inn skjemaet, eller velg lagre for å fortsette på et senere tidspunkt. Du vil motta en e-post med lenke til skjemaet med kopi av hva som er fylt ut. Lenken gir deg mulighet til å gå inn og redigere og fullføre skjemaet på et senere tidspunkt. Søknadsfrist er 21. mai 2021.


Opplysninger i skjemaet blir ikke delt med tredjepart og vil kun bli benyttet i denne søknadsprosessen. Se også DOGAs personvernerklæring.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: