Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Illustrasjon som viser en orangefarget lyspære i midten og noen figurer rundt.
Foto: Viktor Sakshaug

Både statlige virksomheter og kommuner kan søke. Hensikten med ordningen er å stimulere til innovasjon i offentlig sektor. Prosjektene som blir valgt ut får i tillegg til økonomisk støtte, faglig veiledning og hjelp fra DOGA og Digdir underveis i prosessen. 

Vi ser etter prosjekter som

 • tar utgangspunkt i reelle brukerbehov
 • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats
 • har et tydelig innovasjonspotensial
 • har et tydelig gevinstpotensial
 • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter
 • er åpne og uten en forhåndsbestemt løsning

Prosjekter som har egenfinansiering, vil bli prioritert.

Dette prioriterer vi i 2023

For årets tildeling av Stimulab-midler vil DOGA og Digdir prioritere å støtte prosjekter med tverrgående problemstillinger som krever samarbeid mellom flere og som støtter oppunder tillitsreformen.

Tverrgående utfordringer
Forvaltningen må i større grad løse flokete samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer. Dette krever samarbeid mellom flere aktører. Ofte faller problemstillingene mellom flere stoler, for eksempel på grunn av sektoransvar, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.

Vi vil derfor være på utkikk etter prosjekter som består av flere parter og/eller virksomheter som har forpliktet seg til en utforskende innovasjonsprosess og som har behov for støtte for å komme i gang med utviklingen.

Tillitsreformen
Regjeringens hovedgrep for å fornye og utvikle offentlig sektor er tillitsreformen, innovasjon og digitalisering. Innovasjon og digitalisering er kjente strategier, mens tillitsreformen tilfører fornyingsarbeidet noe nytt. Tillitsreformen handler blant annet om mindre detaljstyring og økt handlingsrom til førstelinje, og omfatter hele styringskjeden.

Vi vil derfor se etter prosjekter som bidrar til å oppfylle regjeringens tillitsreform. Med dette mener vi prosjekter som for eksempel

 • vil forbedre flokete tverrgående brukerreiser, sammen med førstelinje, fagmiljøene og brukerne
 • er åpne for forpliktende utvikling som også inkluderer endringer i ansvarsforhold i hele styringskjeder

Slik søker du

Er du interessert i å søke Stimulab må du fylle ut et søknadsskjema hvor du svarer på noen spørsmål og beskriver utfordringen/problemstillingen.Les mer og søk her

 

Slik er prosessen

Du får svar på din søknad etter en utvelgelsesprosess senest i midten eller slutten av mai. Hvis din søknad blir godtatt er dette prosessen videre: 

 1. Vi starter samarbeidet om en oppdragsbeskrivelse i mai/juni.
 2. Alle nye Stimulab-prosjekter har et felles dialogmøte for leverandører i løpet av juni/august.
 3. Valg av leverandør til designprosessen gjøres i løpet av høsten.
 4. Oppstart av prosjektet vil være sen høst 2023 eller vinter 2024.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.