Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Aktuelt

Gjennom samarbeid med de nordiske søsterorganisasjonene Dansk Design Center, Design Forum Finland, Iceland Design Centre og Swedish Industrial Design Centre, er DOGA i gang med et arbeid med å tallfeste nordisk designbransje.

– Vi gjennomfører undersøkelsene for å få bedre innsikt. Målet vårt er å få tall på hvordan design er med på å bidra til å skape vekst, hva slags designere vi har i Norden og hva slags kompetanse som etterspørres og blir viktig i tiden fremover, sier Anita Cecilie Drabløs i DOGA.

Hun er leder for DOGAs satsing på kunnskapsgrunnlag og analyse. Drabløs sier at det er viktig for å få et klart bilde av hvordan fagene kan bidra inn i endringer fremover.

Anita Cecilie Drabløs i DOGA. Foto: Eirik Evjen

Ser både designbransjen og næringslivet

Det siste året er det blitt lansert to undersøkelser fra de nordiske designorganisasjonene: 

Judith Gloppen, PhD., i DOGA forteller at det er en klar sammenheng mellom strategisk bruk av design og lønnsomhet. Samtidig ser vi en interessant utvikling innen bruk av designmetodikk på nye områder.

Judith Gloppen i DOGA. Foto: Eirik Evjen

Et helhetlig bilde

Fremover vil DOGA fortsette å hente inn tall på hvordan design og arkitektur bidrar i næringsliv og offentlig sektor.

– Vi ser stor etterspørsel etter slike tall, og gleder oss til å dele mer, sier Drabløs. – Fremover vil vi blant annet fokusere på hvordan ulike deler av Norge tar i bruk designkompetanse, og hvor det finnes forbedringspotensialer.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: