Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Grønn byggallianse og DOGA etablerer i samarbeid med strategiske partnere en strukturert prosess for å utvikle gode idéer til innovative produkter, løsninger og/eller tjenester. Nå vil vi rekruttere deg til å bidra. Gi deg selv, din bedrift og bransjen årets julegave: Bidra til å få en strukturert og ny innovasjonsprosess for hele næringen på beina!

Hvorfor?

Det er uttalt et behov for å øke innovasjonstakten i byggenæringen – i næringen selv og helt opp på ministernivå. Vi, sammen med dere, ønsker å gjøre noe med det behovet.

Dette gjør vi for å:

 • Skape mer utvikling for flere i byggenæringen.
 • Etablere tverrfaglige og -sektorielle samarbeid for å best effekt
 • Gi mulighet for de som er med å lære, dele og innovere seg selv, bedriften og næringen
 • Skape nye og sterkere forretningsforbindelser – og mye mer.

Som partner får du:

 • Ny kunnskap
 • Nye nettverk
 • Nye forretningsmodeller
 • Nye samarbeidsmodeller
 • Synlighet
 • Nye løsninger (innovasjon) som du får først tilgang på

Lytt til de vi har fått med oss til å dra i gang. Da forstår du mer om hvorfor og hva vi ønsker å gjøre.

Hva?

Aktører:

 • Prosjektledelse: DOGA og Grønn Byggallianse
 • Prosessledelse: Æra
 • Idéutvikling: YSI og nettverket
 • Fra idé til løsning: Reodor og nettverket

 

Illustrasjon piler 1-2-3

Som partner får du mulighet å sette innovasjonsagendaen for byggenæringen: Sammen med et proft team (se illustrasjonen) tar vi ideer til konsepter og tester dem ut. Vi går lenger enn det også; Vi bidrar til at ideer får økonomiske rammer for å bli realisert. Alt dette – kunnskapen, nettverket, effekten og, ikke minst, lærdommen – får du, og gir du, til byggenæringen.

Hvordan?

Engasjer deg i dette. Gi deg selv muligheten å gi bransjen et løft. Gi årets julegave til deg selv, din bedrift og ikke minst næringen – si at du vil delta.

Prosessen går over ett år, som en tre trinns rakett for å ta frem nye, nyttige og relevante ideer som bransjen kan nyet godt av.

Hvem og når?

Vi engasjerer bredt og fra hele byggenæringen, men også andre som ser nytten av å lære og bidra til økt innovasjon i byggenæringen.

Vi stiller bare ett krav: Du vil være med å drive endring i byggenæringen. Ja, og så må du ha lyst til og tro på at det vi skal endre vil gi bærekraftige løsninger.

Det er tre måter å engasjere seg på:

Nivå 1: kr 250 000,- 

Nivå 2: kr 100 000,-

Nivå 3: kr 0,-

Vil du delta? 

Send en e-post til Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse og fortell hvordan du vil delta; på nivå 1, 2 eller 3. Da sikrer du deg selv en plass rundt bordet, du signaliserer til andre at dette er viktig og du legger grunnlag for et spennende 2019.

Når det er gjort, del denne siden med en venn eller en annen du mener bør bidra!

Frem til 31. desember 2018 vil vi rekruttere. Etter det vil vi samle alle som vil være med. Starten for prosjektet er i løpet av første kvartal 2019.

Vi vil fortløpende ta kontakt med de som vil delta og oppdatere vår kommunikasjon deretter.

Fortsatt usikker?

Ta kontakt med:

eller

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: