Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Gnist er DOGA og næringsklyngen Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling for å skape attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine spesifikke utfordringer.

Kommunene trenger mer kunnskap

Vang er en av tre kommuner som deltok i årets runde av Gnist. Ordfører Vidar Eltun mener at det er stort behov for et program som Gnist, fordi det trengs mer kunnskap om hvordan kommuner kan jobbe med innovativ steds- og næringsutvikling.

– Gnist-programmet har synliggjort innovasjonspotensialet i kommunen, og bidratt til mobilisering både internt i kommunen og i dialog med eksterne aktører. Det har skapt oppmerksomhet og stolthet, som igjen har gjort det lettere å få aktivert både kommunen og innbyggere. Det har vært gull for oss, og vi kommer til å fortsette å jobbe på denne måten selv, konstaterer Vidar Eltun.

Ordføreren i Vang, Vidar Eltun, mener at Gnist-programmet gir kommuner hardt tiltrengt kunnskap om innovativ steds- og næringsutvikling.
Ordføreren i Vang, Vidar Eltun, mener at Gnist-programmet gir kommuner hardt tiltrengt kunnskap om innovativ steds- og næringsutvikling.
Foto: DOGA

Vangs utfordring handler om begrenset sentrumsaktivitet – en utfordring mange kommuner kan kjenne seg igjen i. Gjennom Gnist har Vang fått utviklet mulige løsninger, basert på lokale behov, fortrinn og forutsetninger, som kommunen nå kan jobbe videre med.

Reiselivskommune fikk hjelp

En kommune med tilsvarende utfordringer som Vang er Krødsherad. De var med i det første året av Gnist, og har fått hjelp med sine utfordringer som reiselivskommune i Norefjellsområdet. De har utviklet et bedre kollektivtilbud for å få ned bilavhengigheten for både for hyttefolk og fastboende, blant annet med hyttetog koblet med «last mile-service», slik at kunden kan kjøpe billett hele veien til hytta.

– Jobben dere gjør i Gnist-programmet, og støtten vi fikk i oppstarten har vært helt avgjørende for at vi er der vi er i dag, sier Ellen Anne Bye, prosjektleder i Krødsherad kommune.

Snur utfordringer til muligheter

I tillegg til en innovasjonsprosess for utvalgte kommuner tilbyr DOGA gjennom Gnist-programmet også gratis og digitale kurs i innovativ steds- og næringsutvikling. I fjor deltok over 100 kommuner i kompetansedelen av Gnist. Sammen med Nordic Edge lanserer vi nå også en utfordringsbank – en City Challenge plattform – som kan koble kommunenes utfordringer med løsninger fra næringslivet, og også stimulere til samarbeid mellom kommuner med lignende utfordringer.

Malin Koch Hansen, seniorrådgiver i DOGA, oppfordrer alle landets kommuner til å melde seg på Gnist.

– For å skape levende lokalsamfunn i hele landet trenger vi næringsutvikling og nye arbeidsplasser, men også god stedsutvikling som kan fremme attraktivitet og inkludering. I Gnist-programmet tar vi utgangspunkt i konkrete utfordringer i kommunene, og snur dem til muligheter. Her tror vi ikke bare at det er et stort behov, men også et enormt potensial for nyskaping og innovasjon, sier Hansen.

Ellen Anne Bye, prosjektleder i Krødsherad kommune.
– Jobben dere gjør i Gnist-programmet, og støtten vi fikk i oppstarten har vært helt avgjørende for at vi er der vi er i dag, sier Ellen Anne Bye, prosjektleder i Krødsherad kommune.
Foto: Malin Kock Hansen

Vil du vite mer?

Meld deg på gratis webinar under Nordic Edge Expo den 21. september kl. 12.00–14.00. Her får du møte årets Gnist-kommuner – Lebesby, Lund og Vang – som deler resultater og erfaringer fra året som har gått, og høre mer om hva som skal til for at din kommune skal få muligheten til å være med!

Fakta om Gnist

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å skape attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

Programmet er et initiativ fra DOGA og Nordic Edge. Fylkeskommunene er viktige samarbeidspartnere. Andre nasjonale støttespillere er Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Husbanken, Siva, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og KS.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.