Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Hensikten er å bidra til en langsiktig utvikling av bærekraftige steder og være en del av den svenske regjeringens og Riksdagens gjennomføring av politikk for bærekraftig byutvikling. Rådet skal være et forum for beslutningstakere ved kommuner og fylker som er strategisk viktige for forutsetningene for det langsiktige arbeidet med en bærekraftig byutvikling.

Oppdraget for Rådet för hållbara städer er å ta ett helhetsgrep om hvordan byen kan og bør utvikles for å bli sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig. 

Nøkkelordet for å nå framgang i å løse utfordringene er samarbeide mellom profesjoner og deltakere. Emnet bærekraftig byutvikling er omfattende. Samtidig som vi skal være vitebegjærlige på den forskning som tar fram ny kunnskap, skal vi være respektfulle for den store kompetansen som allerede finnes. Det krever et samarbeide mellom de i Rådet för hållbara städer og myndighetene i samarbeide med andre myndigheter, kommuner, regioner, næringsliv, sivilsamfunnet og akademia med flere. Myndighetene skal med Rådet för hållbara städers hjelp øke perspektivet.

Hållbar stad har en nettside med mange gode innspill og eksempler også norske planleggere og beslutningstakere kan ha glede av.

Last ned rapporten >>

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: