Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Center for Service Innovation (CSI) ble etablert i 2011 for å møte et økende behov for et teorigrunnlag for tjenesteinnovasjon. Som et av Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har CSI drevet med forskning på internasjonalt toppnivå, i tett samarbeid med næringslivet. CSI har også bidratt med undervisning på master- og doktorgradsnivå. 

SFI-er blir etablert for en periode på maksimalt åtte år, og CSI ble derfor avsluttet i 2019. Her er sluttrapporten

Resultater

Som det kommer frem i rapporten CSI’s value for partners, har bedriftene som har deltatt i programmet hatt stort utbytte av deltakelsen. De rapporterer om at de har:

  • Forbedret sin innovasjonsevne
  • Endret arbeidsmetode
  • Fått nye verktøy, blant annet gjennom tjenestedesign i teori og praksis og prinsippene bak designtenkning

Flere av bedriftene har ansatt egne tjenestedesignere, og deres kompetanse etterspørres i større grad når prosjekter skal utvikles og gjennomføres.

DOGAs rolle

DOGAs rolle i CSI var å bidra med kompetanse på strategisk bruk av design, designledelse og designtenkning i tjenesteinnovasjon. DOGAs representant bidro også inn i flere fagartikler og -bøker om relaterte temaer, blant annet fagboken Innovating for Trust.

Les mer

Basert på endringsprosessene som DNB, Posten Norge og Telenor har vært igjennom har det som et resultat av prosjektet blitt utviklet en verktøykasse for endring. Les mer om Transformation Toolkit. 

På CSIs hjemmeside finner du mer informasjon om senterets arbeid, forskningresultater og publikasjoner.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: