Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Menon dokumenterer at doblet eksport fra design- og ferdigvareindustrien i 2030 vil gi 45.600 flere arbeidsplasser og 1 prosentpoengs økt bruttonasjonalprodukt for Norge.

Last ned rapporten >>

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: