Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Analysen bygger videre på tidligere forskning fra 2015 og omfatter mer enn 1000 virksomheter. I tillegg til å kartlegge tilbudet av designfirmaer og designere i Storbritannia, ser undersøkelsen også på hvordan resten av det britiske næringslivet samhandler med disse, samt hva etterspørselen etter designtjenester er.

Rapportens innehold

  • En oversikt over verdien av design til den britiske økonomien.
  • En regional oppdeling av design «hotspots» og klynger.
  • Oppdatert statistikk om Storbritannias designeksport, sysselsetting og produktivitet.

Last ned rapporten >>