Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Dansk Design Center og Dansk Industri (DI) kartla i 2016 danske  virksomheters bruk av design. I 2018 gjentok de undersøkelsen Design Delivers, sammen med Epinion. Dette gir en mulighet til å sammenligne danske virksomheters designbruk over tid. 

Der er generelt en høy grad av stabilitet i resultatene fra 2016 til 2018. Resultatene peker på en utvikling i bruken av design, hvor i alt 802 virksomheter deltok i undersøkelsen i 2018. 

DOGA gjennomførte en tilsvarende undesøkelse på norske bedrifter i 2017.

Last ned rapporten >>

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: