Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Gjennom samarbeid med de nordiske søsterorganisasjonene Dansk Design Center, Design Forum Finland, Iceland Design Centre og Swedish Industrial Design Centre, er DOGA i gang med et arbeid med å tallfeste nordisk designbransje.

– Vi gjennomfører undersøkelsene for å få bedre innsikt. Målet vårt er å få tall på hvordan design er med på å bidra til å skape vekst, hva slags designere vi har i Norden og hva slags kompetanse som etterspørres og blir viktig i tiden fremover, sier Anita Cecilie Drabløs i DOGA.

Hun er leder for DOGAs satsing på kunnskapsgrunnlag og analyse. Drabløs sier at det er viktig for å få et klart bilde av hvordan fagene kan bidra inn i endringer fremover.

Anita Cecile Drablos
Anita Cecilie Drabløs i DOGA. Foto: Eirik Evjen
Foto: Eirik Evjen

Ser både designbransjen og næringslivet

Det siste året er det blitt lansert to undersøkelser fra de nordiske designorganisasjonene: 

Judith Gloppen, PhD., i DOGA forteller at det er en klar sammenheng mellom strategisk bruk av design og lønnsomhet. Samtidig ser vi en interessant utvikling innen bruk av designmetodikk på nye områder.

Judith Gloppen i DOGA. Foto: Eirik Evjen

Et helhetlig bilde

Fremover vil DOGA fortsette å hente inn tall på hvordan design og arkitektur bidrar i næringsliv og offentlig sektor.

– Vi ser stor etterspørsel etter slike tall, og gleder oss til å dele mer, sier Drabløs. – Fremover vil vi blant annet fokusere på hvordan ulike deler av Norge tar i bruk designkompetanse, og hvor det finnes forbedringspotensialer.