Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Meldinga meislar ut kva retning regjeringa meiner det er rett å gå for å ei berekraftig utvikling av byane og tettstadene, distrikta og regionane våre.

Last ned rapporten >>

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: