Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Denne rapporten er resultatet av et prosjekt finansiert av Norsk Form, ved Bylab. Målet for prosjektet har vært å undersøke noen av preferansene til barnefamilier i mellomstore norske byer.

Sentrale spørsmål har vært: Hvilke preferanser har barnefamilier når de velger bolig? Hva skal til for at de bosetter seg i sentrum? På hvilken måte kan kommunen best benytte sine virkemidler for å tiltrekke seg flere barnefamilier til sentrum?

Last ned rapportern >>

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: