Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

betraktning av at bygninger står for 30-35 % asamfunnets ressursbruk, har arkitekter en utfordring, men også en særlig kapasitet, hvis vi skal få til å forbedre samfunnet i henhold til FNs bærekraftmål. Arkitekter virker i alle dimensjoner i utformingen av våre omgivelser, fra byutvikling til produktdesign, og fra byrom til bygning, og alle disse plan  spille sammen for at man skal opprette mest gunstige forutsetninger for å oppnå bærekraft. 

Dennpublikasjonen presenterer bygninger, byrom og anlegg tegnet adanske arkitektkontorder de verdier prosjektene frambringer blir dokumentert gjennom analyser, vurderinger, statistikker og data. Resultatene skal være påviselige, enten det gjelder bedre helse, trivsel og læring eller om det har med bedre miljø eller økonomi å gjøre. 

Verdiene skapes i fellesskap, og det involverer utallige typer hensyn og mangfoldige typer fagkunnskap. Det er helt avgjørende å finne løsninger som skaper verdi i de fleste tilfeller, både for dem som skal bruke bygningene daglig, og for samfunnet rundt 

Last ned rapporten >>