Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

UDs reisetilskudd for design og arkitektur

Ordningen med reisestøtte finansieres av Utenriksdepartementet og siden den ble innført i 2004 har det blitt delt ut nærmere 15 millioner kroner til utøvere som fremmer norsk design og arkitektur internasjonalt.

Det overordnede målet med reisestøtteordningen er å øke den internasjonale anerkjennelsen av norsk design og arkitektur, bidra til verdiskaping og bygge opp under bildet av Norge som en interessant og nyskapende kulturnasjon.

Ordningen bidrar også til økt kontakt, samarbeid og kunnskapsformidling mellom fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland.

Støttemottakerne har reist aller mest til Europa, USA og Japan, men de har vært over hele verden. For eksempel Brasil, Cuba, Libanon, Sør-Korea og Sør-Afrika. Arkitektene har vært på arkitekturbiennaler og holdt foredrag. Designerne har vært mye på messer, for eksempel på motemessen i København og møbelmessen i Milano. 

Viktig for unge og nyetablerte
Blant dem som har mottatt støtte, fins både etablerte og nyetablerte, unge utøvere. Støtten er spesielt viktig i en etableringsfase. 

Tidligere dem som har fått støtte på reiseveien ut til et internasjonalt marked er blant andre Cathrine Hammel, Norwegian Rain og Snøhetta. 

Reisetilskudd for designere og arkitekter har søknadsfrist tre ganger i året. Se søknadsfrister her >>

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: