Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Samarbeidsrådet for møbel og interiør

Onsdag 8. februar åpner den norske ambassadøren i Stockholm, Kai Eide, dørene til utstillingen «A Colour Composition – New Norwegian Design». Den er satt sammen av kurator og stylistduoen Kråkvik & D’Orazio, og blant de 48 utstillerne finner man utøvere som Peter Opsvik, Andreas Engesvik, Daniel Rybakken, Northern Lighting, Anderssen&Voll, Fjordfiesta, Hallgeir Homstvedt og Runa Klock.

I 2016 gikk designere og produsenter fra møbelfeltet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner sammen og etablerte nettverket Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI). Målet var å styrke norsk design- og møbelindustri. Utstillingen i Stockholm er nettverkets første internasjonale samarbeidsarrangement.

Blant representantene i nettverket finner vi Ove Rogne, administrerende direktør i Northern Lighting. Han mener tiden er moden for at norsk design kan ta en større plass på den internasjonale arena.

– I en tid da design- og møbelindustrien allerede har god styrefart, vil vi gjennom SMI løfte frem sterke bedrifter for å bidra til god tilvekst, økt eksport og å påvirke norsk næringsliv. I takt med at interessen for norsk design har økt internasjonalt, blant annet i forbindelse med Milano Design Week og London Design Festival er det nå på høy tid å ta neste skritt, sier Ove Rogne, administrerende direktør i Northern Lighting.

Nettverket skal også stimulere til økt samarbeid mellom produsenter og designere.

– Vi satser på å fremme samarbeidet mellom norske produsenter og formgivere, og på denne måten skape muligheter for flere virksomheter og øke interessen for norsk design. Et av målene for SMI er at flere norske produsenter og formgivere skal kunne utøve yrket på heltid, sier Jonas Stokke, en av de selvstendige designerne i SMI.

I utstillingen ved den norske ambassaden i StockhoIm i februar vil publikum kunne se resultatene av dette nye samarbeidet mellom industri og design på møbel- og interiørfeltet. Utstillingen er satt sammen av den kjente kurator- og stylistduoen Kråkvik & d’Orazio. De har latt seg inspirere av ambassadens bygning tegnet av den norske arkitekten Knut Knutsen på begynnelsen av 1950-tallet. Den unike arkitekturen, innredningen og fargene har også gitt opphavet til bruk av farger som bærende idé og utstillingens tittel: A Colour Composition.

Stockholm Design Week varer fra 7.-11. februar 2017. Utstillingen på ambassaden er åpen for publikum 9. februar og 10. februar.

Bambi-stol
Bambi av Rastad Relling. Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen

Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI)

Etablert i 2016. Et nettverk der designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign nasjonalt og internasjonalt. SMI har som mål å skape flere vekstkraftige merkevareprodusenter i Norge, øke den totale verdiskapingen og sette norske designere og merkevareprodusenter på kartet gjennom eksport av bærekraftige designprodukter og -løsninger.

Dråpe-design
Dråpe av GRIDY. Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen
Woodwork, stol design
Woodwork av Peter Opsvik. Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: