Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Priser og utmerkelser

I 2017 skal åtte nye innovative prosjekter hedres for en inkluderende og brukersentrert utviklingsprosess. Prisen er åpen for alle, og du kan søke med egne prosjekter eller foreslå kandidater som fortjener anerkjennelse.

Det er enkelt og gratis å søke. Du kan sende inn forslag til egne eller andres prosjekter innen 12. mai i dette søknadsskjemaet.

En del av regjeringens satsing på universell utforming

Prisen har blitt delt ut siden 2011 på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som koordinerer regjeringens satsing på universell utforming. Utmerkelsen skal fremheve innovative, tilgjengelige og brukervennlige løsninger.

«Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.»

Denne definisjonen er fra FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer om hva universell utforming handler om her.

Hva slags løsninger vil bli vurdert?

Prisen skal hedre innovativ bruk av universell utforming i henhold til en bred definisjon av arkitektur og design. Dette omfatter alle løsninger som bygninger, uterom og landskap, transport, interiør, produkter, visuell kommunikasjon, tjenestedesign, IKT og digitale plattformer. Prisen har totalt åtte kategorier.

Les mer om kategorier og kriterier

Hvem kan motta prisen?

Prisen kan tildeles virksomheter, designere og arkitekter i både offentlig og privat sektor. For å bli nominert til prisen er det en rekke kriterier for universell utforming som må oppfylles. Kriteriene som legges til grunn skal inkludere alle aspekter ved universell utforming med vekt på brukerfokusert nyskaping, form, estetikk og funksjonalitet. Løsningen må dessuten være i bruk og lansert på markedet.

Les mer om kategorier og kriterier her.

Hvordan vurderes forslag?

En uavhengig jury er satt sammen av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner fra ulike organisasjoner og institusjoner med ekspertise innenfor det brede spekteret av kategorier og universell utforming.

Juryen vil vurdere alle kvalifiserte prosjekter og votere frem én vinner i hver kategori. Blant disse offentliggjøres det én endelig vinner på et eget arrangement med prisseremoni og presentasjon av alle vinnerprosjektene den 17. oktober 2017.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: