Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for universell utforming

Hovedvinner 2014.

Kategorivinner arkitektur 2014.
Kategorivinner landskapsarkitektur 2014.

Kunde: Helsebygg Midt-Norge Arkitekter: Team St. Olav (Nordic Office of Architecture, Ratio Arkitekter), Trondheimslaget (Studio 4 Arkitekter, KHR, Per Knudsen Arkitektkontor), Frisk Arkitekter (Nordic Office of Architecture, Niels Torp Arkitekter, Pål G. Kavli), Ratio Arkitekter og Asplan Viak

Bakgrunn: Helsebygg Midt-Norge utlyste en internasjonal konkurranse om utforming og bygging av et nytt sykehus i Trondheim i 1995, og dette ble åpnet i 2010. St. Olavs Hospital vant både kategorien Arkitektur og Landskaparkitektur, og ble i tillegg hovedvinneren av Innovasjonsprisen for universell utforming 2014.

Utfordring

I likhet med mange andre offentlige bygninger kan sykehus virke store og upersonlige med sterilt interiør og kompleks oppbygging av rom og etasjer, og tradisjonelt er det blitt tatt mest hensyn til funksjonalitet og system. Da vi utformet det nye sykehuset var en av utfordringene å ta hensyn til den menneskelige opplevelsen og utvikle et sykehus som er tilgjengelig for alle.

Når vi er syke, er vi på vårt mest sårbare. I tillegg til dette påvirkes vi mentalt og fysisk av omgivelsene. Dette er to faktorer vi tok på alvor da vi planla både interiøret i bygningene og omgivelsene utenfor. Det grunnleggende konseptet i utformingen av St. Olavs Hospital var derfor å skape et sykehusmiljø som fremhever den menneskelige opplevelsen. Vi ønsket å gjøre sykehusområdet hyggelig og innbydende, til glede for pasienter, pårørende, ansatte, studenter, forskere og allmennheten generelt.

Så fort du kommer inn i bygningen, ser du kontinuiteten og hvordan den henger sammen med omgivelsene utenfor. Du forstår umiddelbart hvor du befinner deg, og kan orientere deg ved å bruke dagslys og den naturlige utsikten.

Ragnhild Aslaksen, sjefarkitekt

TILNÆRMING

Da Helsebygg Midt-Norge utlyste en internasjonal konkurranse om utforming og bygging av et nytt sykehus i Trondheim i 1995 ble det tidlig utarbeidet omfattende planer for alle designaspekter samt en veiledning for å implementere inkluderende design i hele prosessen. Disse prinsippene ble fulgt opp i samarbeidet med en rekke arkitekter og formgivere som jobbet med sykehuset. I tillegg ble det fra dag én lagt vekt på brukerinvolvering for pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner. 

Trapp og kontorpult i åpent kontorlandsskap.
Den inkluderende designen ved St. Olavs Hospital gjelder ikke bare arkitekturen, som har som mål å inkludere alle brukere, men også beslutningsprosessene. Det ble utarbeidet tydelige prioriteringer som siden ble fulgt gjennom hele prosessen og på alle nivåer. En måte å oppnå dette på var å vektlegge innspill fra pasienter like mye som innspill fra personalet.
Foto: Stein Risstad Lassen

Å etablere konseptet inkluderende design helt fra start har vært avgjørende.

Ragnhild Aslaksen, sjefarkitekt

Pasienter deltok på lik linje i beslutningene

Den inkluderende designen ved St. Olavs Hospital gjelder ikke bare arkitekturen, som har som mål å inkludere alle brukere, men også beslutningsprosessene. Det ble utarbeidet tydelige prioriteringer som siden ble fulgt gjennom hele prosessen og på alle nivåer. En måte å oppnå dette på var å vektlegge innspill fra pasienter like mye som innspill fra personalet. Dette er ganske unikt. Å bare snakke med personalet kan føre til et resultat som tar hensyn til arbeidsrutiner og funksjonalitet og i stor grad mangler det menneskelige perspektivet. Pasienter fremhever ofte følelsesmessige behov. Brukerundersøkelsene, som ble gjennomført med representanter fra store pasientgrupper, avslørte tre hovedsakelige ønsker: privatliv, godt synlig personale som det var lett å komme i kontakt med og generell god tilgjengelighet i lokalene. Hver avdeling har derfor fått et sentral plass med åtte enkeltrom knyttet til dette. Dette konseptet kombinerer arkitektoniske og organisatoriske hensyn og øker sikkerheten både for pasienter og personale – pasientene sover bedre og personalet har bedre oversikt.

Gutt i rullestol ute i naturen.
De har tatt hensyn til en rekke menneskelige situasjoner og tatt alle med i betraktningen. Et eksempel er at plantene ble valgt ut i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Et annet eksempel er en treningsbane for rullestolbrukere i en av sykehusparkene.
Foto: Stein Risstad Lassen
Dame går foran vindu.
Foto: Stein Risstad Lassen

Design fra pasientens perspektiv

Prosjektet har vært innovativt siden det har klart å integrere den universelle designen i landskapsplanen under hele prosjektet. Landskapsarkitektene har jobbet grundig med å få en forståelse av omgivelsene fra pasientenes perspektiv. For å kunne gjøre dette var det nødvendig for formgiverne å sette seg selv i pasientenes situasjon, og ved hjelp av kunnskap og erfaringer skaffe en dypere forståelse for hvordan de fysiske omgivelsene best kan utformes for å legge til rette for behandlingen. De har tatt hensyn til en rekke menneskelige situasjoner og tatt alle med i betraktningen. Et eksempel er at plantene ble valgt ut i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Et annet eksempel er en treningsbane for rullestolbrukere i en av sykehusparkene. 

Vi ønsket å skape et medisinsk fagsentrum der veier og åpne plasser skaper interaksjon i sykehuset og åpner det opp for nabolaget. I tillegg må det være grønne omgivelser, siden naturen og vegetasjonen stimulerer kroppen og sansene.

Landskapsarkitekt Lisbet Haug, leder av Landskapsavdelingen i Asplan Viak

RESULTATER

Resultatet er en høy andel fornøyde pasienter, pårørende, studenter og personale, og sykehusområdet er blitt en populær samlingsplass både for allmennheten og studenter.  

Det er tydelig at implementeringskapasitet og godt samarbeid mellom ulike fagfelt, entreprenøren og andre interessegrupper har vært viktige suksessfaktorer i dette prosjektet.  

Det nye sykehuset åpnet i 2010 og har siden den gang fått internasjonal anerkjennelse og vunnet flere priser for innovativ arkitektur som forener natur, bymiljø, personale og pasienter på en ukonvensjonell måte. Det er et flott eksempel på hvordan universell utforming kan komme alle til gode.  

Det nye sykehuset åpnet i 2010 og har siden den gang fått internasjonal anerkjennelse og vunnet flere priser for innovativ arkitektur som forener natur, bymiljø, personale og pasienter på en ukonvensjonell måte.

Jurykjennelse

Juryen berømmer St.Olavs Hospital for at de har satt brukeren i sentrum for absolutt alt.

Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet, sier juryleder Knut Hovland.

Resultatet er fornøyde pasienter, pårørende, studenter og personale ved

St. Olavs Hospital. Sykehuset i Trondheim har vekket stor internasjonal oppmerksomhet både for sykehusdesign og som byutviklingsprosjekt.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.