Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for universell utforming

Hovedvinner 2011.

Kategorivinner møbel og interiør 2011.

Bedrift: Scandic Oslo AirportUtstillingsplassen EiendomNorges Astma- og Allergiforbund (NAAF)Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Arkitektur: Arkitektarna Krook & Tjäder (interiørarkitekter), Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter AS i samarbeid med TUPELO arkitektur (arkitekter)

Design = vekst?

Magnus Berglund, handikapambassadør i Scandic, forteller at de har som mål å oppnå enda flere markedsandeler gjennom satsningen på universell utforming.

- Vi er allerede et foretrukket overnattingssted som inkluderer alle. Men også på kurs- og konferansemarkedet har vi fått et klart fortrinn på grunn av vårt universelle design. Det er mange bedrifter og organisasjoner som gir uttrykk for at de ønsker å legge arrangementene sine til oss, nettopp fordi vi kan tilby universelt utformede konferansefasiliteter, sier han og bekrefter viktige konklusjoner etter en kartlegging som er gjennomført av Synovate. Det viser seg at design er en enestående mulighet og en viktig driver for å lykkes i alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Man finner en tydelig sammenheng mellom design og vekst blant bedriftene i utvalget.

Slik utmerker hotellet seg

Det svenske arkitektbyrået Krook & Tjäder AB vant konkurransen om innredningen til Scandic Gardermoen Oslo Airport i 2009. Et helhetlig konsept for universell utforming, tuftet på en gjennomgripende idé, var vinnerkonseptet.

I samarbeid med mange dyktige aktører, har man klart å skape et hotell som utmerker seg ved en særdeles gjennomtenkt bruk av design. De estetisk vakre formene og de avstemte fargene henter sin forankring i miljøet rundt opplevelsen av å reise. Stemningen er åpen og underbygger den gode følelsen av at hotellet inkluderer alle på en særdeles gjestfri og unik måte.

- Vi hadde en basisidé, forteller Johanna Vestlin, som er en av interiørarkitektene bak innredningen på hotellet. – I og med at dette Scandic-hotellet ligger nær en internasjonal flyplass, var det nærliggende å speile det positive ved å reise – at man beveger seg over tidssoner, over skyene, til alle døgnets tider. Vår grunntanke spinner rundt de fire temaene daggry, dag, skumring og midnatt. Fargeskalaen i interiøret gjenspeiler lysets refleksjon av kulører, og dekorative elementer henter opp assosiasjoner til forflytning, forteller hun.

Vilje til innovasjon og gjennomføring

Johanna forteller at Scandic alltid strekker seg langt, de sier selv at der de ser at man kan forbedre noe, ønsker de å ligge foran i utviklingen.

Og det vises til gangs i dette prosjektet. Spesielt innovativt er arbeidet som er gjort for å gjøre hotellet tilgjengelig for personer med såkalt miljøhemming, altså astma, allergier og overfølsomhet.For denne gruppen er det spesielt viktig at det velges materialer og løsninger som sikrer et godt inneklima. Johanna forteller at man har samarbeidet tett med Norges Astma- og Allergiforbund for å få et optimalt resultat.

- Alle de 243 rommene er allergitilpasset. Vi benyttet maling, sparkel, lim og tekstiler med minimal kjemisk avgassing. Løsningene legger til rette for enkel og god rengjøring, hvor man bruker minimalt med rengjøringsmidler. De få midlene man bruker, er alle parfymefrie. Dette er en fordel både for gjester og rengjøringspersonell. Videre er det minimalt med tepper, uten at dette går på bekostning av kravene til god akustikk. Det er god ventilasjon i alle rom, røykfritt inngangsparti, allergivennlig beplantning og allergimerket buffé. På denne måten er alle fellesarealer og overnattingsrom, bortsett fra noen HC-rom for mennesker med førerhund, også naturlig tilgjengelig for folk med miljøhemninger.

Man har også lagt særdeles godt til rette for syns-, hørsels- og bevegelseshemmede, blant annet ved god fremkommelighet, god belysning, store romnumre, visuelle alarmer, telefon med teleslynge og opplegg for lading av el-rullestoler. En lyssløyfe i bakken viser vei inn fra gaten til resepsjonen.

Alle de 243 rommene på hotellet er allergitilpasset og har brede dører for å gjøre det enklere for rullestolbrukere. De 25 flotteste rommene er spesielt HC-tilpasset. Der er alt tilgjengelig fra rullestol og belysningen kan betjenes fra høydejusterbare senger. Alarmene er både visuelle og akustiske og telefonen har teleslynge.

Hotel room

Brukerinvolvering helt avgjørende

Johanna forteller om en omfattende og utfordrende prosess, som stilte store krav til en tett dialog i samarbeidet mellom de mange aktørene, som også omfattet Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter, Tupelo arkitektur, Utstillingsplassen Eiendom, Skanska, Norges Astma- og Allergiforbund og Norges Handikapforbund. At de to sistnevnte var involvert, var helt avgjørende for det gode resultatet, i følge Johanna. I tillegg fulgte man Scandics egne retningslinjer i forbindelse med tilpasning for synshemmede. Og sist, men ikke minst, hadde man god prosjektledelse med fokus på detaljer.

Suksessoppskriften?

– Fordi det er så enormt mange detaljer, er det ekstremt viktig å fortelle, forklare, lytte, spørre om igjen, rett og slett kommunisere. Dét var vi veldig gode på, kanskje er det en av hovedårsakene til at vi lyktes så bra, sier hun.

Hun forteller videre at var nødvendig å møtes ofte, men et vel så viktig kontaktpunkt for all informasjon var prosjektplassen.no. Alle tegninger og all detaljinformasjon ble lagt inn her, og det ble etter hvert en veldig stor mengde informasjon. De delaktige i prosjektet kunne til enhver tid gå inn og oppdatere seg, eller legge inn sin informasjon.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å drive de gode ideene igjennom, sier Johanna. – Alle involverte har vært lydhøre i prosessen og diskusjonene har vært konstruktive. De kompromissene vi måtte inngå har på ingen måte ødelagt helheten, selv om vi alle helst har villet utviklet nye, enda bedre løsninger istedenfor kompromisser, sier hun.

Design som forretningsidé

For folk flest fremstår Scandic Gardermoen Oslo Airport som et stilig og moderne hotell, med spennende detaljer og god atmosfære. De universelle tilpasningene er totalt integrert og diskriminerer ingen, tvert i mot oppleves de som fordelaktige for alle – også for miljøet generelt. Gjestene kan glede seg over funksjonelle og gjennomtenkte løsninger for møbler, innredning og arkitektur på alle nivåer. I tillegg til de gode løsningene, kan ledelsen og de øvrige medarbeiderne på hotellet glede seg over stabil vekst og trygge arbeidsplasser. Dette er funksjonell og inkluderende design, omsatt til strategisk forretningsidé i praksis.

Jurykjennelse

Hotellet Scandic Oslo Airport på Gardermoen er årets vinner av Innovasjonsprisen for universell utforming. I sin begrunnelse har juryen lagt spesiell vekt på kompleksiteten i prosjektet, her har man implementert design på et strategisk nivå og gjennomført et universelt konsept i all utforming og tilrettelegging av lokalitetene. Hotellet oser av kvalitet, med gode estetiske og funksjonelle løsninger for alle brukergrupper, både når det gjelder arkitektur, innredning, belysning, utsmykking, produktdesign og annet.

Scandic Oslo Airport blir av juryen ansett som et meget innovativt prosjekt. Man har løst praktiske utfordringer og benyttet universell utforming langt utover minstekravet, på nyskapende og forbilledlige måter.

Juryen er imponert over viljen og evnen til å jobbe helhetlig og ta hensyn til alle detaljer med et bredt spekter av virkemidler. For å møte syns-, hørsels- og bevegelseshemmedes behov, har hotellet blant annet ekstra god belysning og fremkommelighet, visuelle alarmer, telefoner med teleslynge og opplegg for lading av el-rullestoler. For å inkludere mennesker med astma, allergi eller annen overfølsomhet, har hotellet teppefrie rom, allergivennlige tekstiler og gjennomført bruk av maling og materialer med minimal kjemisk avgassing. All spesiell tilrettelegging er inkorporert i en helhet og fremstår moderne og estetisk løst for alle.

Det gis en ekstra honnør for det omfattende arbeidet som er nedlagt i planlegging, utforming av kravspesifikasjon og gjennomføring av prosjektet. Videre anses det som ekstraordinært at man har utviklet et eget opplæringsprogram for ansatte og et system for å ivareta, følge opp og forbedre de gode, universelle løsningene fremover.
I et så stort og komplekst prosjekt vil det alltid være elementer som kan forbedres. For utnevnelsen av årets vinner legger juryen til grunn en total vurdering av omfang, inntrykk, gjennomføringsevne, overføringsverdi og vilje til å bruke design strategisk og estetisk på måter som inkluderer alle.

Juryen oppsummerer: ”Med Scandic Oslo Airport setter hotellkjeden en ny standard for integrering av universell utforming. Man har tatt hensynet til alle brukergrupper inn i forretningsstrategien og på den måten styrket sin konkurransekraft vesentlig. Satsningen gir et viktig signal til norsk næringsliv og er et eksempel til etterfølgelse for både offentlige og private aktører. Forhåpentligvis vil Scandic med dette hotellet inspirere mange kommersielle bedrifter til å se design for alle som et konsept for å øke sine markedsandeler og oppnå enda bedre lønnsomhet.”

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.