Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for universell utforming

Vinner av kategorien Landskapsarkitektur, Innovasjonsprisen for universell utforming 2017

Prosjektledelse: Monica Sølyst, Naturbasert næringsutvikling Faun Naturforvaltning AS og Aslak Momrak Haugan, skogbrukssjef Fyresdal Kommune

Oppdragsgiver: Edvard Nesland, næringssjef Fyresdal Kommune

Samarbeidspartnere: Byggmester Inge Aamli, Sør Arkitekter og Feste Landskap / Arkitektur

Utfordring

Spektakulær natur med høye fjell, dype fjorder og kupert terreng er ikke tilgjengelig for alle, selv om de bor i dens umiddelbare nærhet, hvilket er tilfelle med innbyggerne i mange småkommuner. Eldre, småbarnsfamilier, personer med nedsatt funksjonsevne og fremmedkulturelle uten kunnskap om tøff natur, har derfor store problemer med å bruke naturen til helsefremmende fysisk aktivitet og sanseopplevelser. Dette ønsket Fyresdal kommune å gjøre noe med, ved å tilby en sentrumsnær universelt utformet aktivitetspark. 

Tilnærming

Alle kommunens innbyggere ble invitert av kommunen til å komme med sine ideer og ønsker på et oppstartsmøte, der universell utforming var et premiss. Det gav tidlig sterk brukermedvirkning og tilhørighet til prosjektet. Prosjektledelsen strakte seg langt i å innfri de fleste ønsker, og gav også brukergrupper ansvar for utforming av blant annet informasjonsskilt, gapahuker, sykkelpark med mer.  

Resultat

Prosjektet har vært forbilledlig i prosessen med ekstrem brukermedvirkning. Blant annet er entreprisen stykket opp og gitt til lokale håndverkere, samt aktører fra kommunens næringspark. Det har medført eierskap og høy kvalitet. Barnehagen har fått lage informative skilter, og ungdom har fått eierskap til gapahuk, sykkelløype og andre løsninger gjennom blant annet Ungt Entreprenørskap.

Kommunen sier selv de har scorer enormt på å lytte til brukergruppene. ”Alle sier den er til for deg og meg”, forteller de.

Aktivitetsparken ble ferdigstilt etter tre år, men tatt i bruk etter to. Deler av den naturskjønne odden har dessuten vært utilgjengelig før gangveien ble bygget. Det er laget en bro som er boltet i fjellet, og mange funksjonelle stoppunkter med plass for formidling? og nytelse. Dekket er godt tilpasset rullestoler. Barn og ungdom kan være aktive i nærhet til personer med funksjonsnedsettelser. Dette har gjort parken til et populært sted for tre generasjoner å samles i fritiden.

Det er blitt en flott myldrepark som samler beboerne i området. Folkehelseperspektivet er stort. 

Særpreg

Takket være den ekstreme brukermedvirkningen er parken ryddig og rolig døgnet rundt. Frykten for at parken skulle bli tilholdssted for mopedkjøring og festing med støy og forsøpling er blitt gjort til skamme. Dette har imponert kommunen og prosjektledelsen.

At parken er sentrumsnær betyr at den også har hatt ringvirkninger på omsetningen til unike småbutikker i sentrum.

Fordi inngangen ligger i umiddelbar nærhet til pleie- og omsorgssenter og barnehage, kan både barn og eldre trygt komme inn i og bruke parken uten assistanse. Det har gitt enorm verdi for personer som ellers har tilbrakt ufrivillig mye tid på å sitte inne. 

Utfordringer

Prosjektet møtte mye motstand i tidlig fase. Ikke alle trodde ressursbruken kunne forsvares i nytteverdi. I dag er motstanden stilnet, da aktivitetsparken er blitt en regional turistattraksjon. De får nå skryt for å ha brukt ressurser på universell utforming av kommunens nærmeste naturområde. Alternativet er å følge en farlig gjennomfartsåre 1,5 kilometer for å nå turområder. Nå er det ingen hindring for å komme ut på tur.

Parken er finansiert med både statlige og private midler, hvorav en solid grunnfinansiering med tippemidler. Prosjektet ble også forankret i fylkeskommunen, hvilket var svært viktig for gjennomføringen.

Gevinst

Aktivitetsparkens universelle utforming har hvisket ut skillet mellom funksjonsfriske og de med funksjonsnedsettelse. For omsorgspersoner har det senket terskelen for å ta med eldre og personer som er dårlig til beins eller har orienteringsvansker med på tur. De som tidligere var avhengige av å bli fulgt kan komme seg ut i aktivitetsparken på egenhånd. Dette er av uvurderlig verdi for folkehelsen. Mange grupper kommer i tre generasjoner. Kafeen i utkanten av parken har blitt et meget populært samlingspunkt i helgene. Da kommer det folk langveisfra.

Hamaren aktivitetspark har høy aktivitet på Facebook, hvilket øker både popularitet, stolthet og omdømme. 1350 innbyggere har sørget for 7500 delinger, hvilket er skyhøyt.

– Det er mye stolthet. Mer enn jeg hadde trodd. Hamaren aktivitetspark har satt oss på kartet, sier skogbrukssjefen i kommunen Aslak Momrak Haugan, som også kan vise til at mange nabopolitikere har kommet på befaring for å få inspirasjon, hvilket viser at aktivitetsparken virker forbilledlig for andre småkommuner.

Hamaren Aktivitetspark viser at universell utforming handler om omtanke og omsorg for alle innbyggere, enten de bor i byen eller på bygda.

Foruten å motta Innovasjonsprisen for universell utforming, kategori landskapsarkitektur i 2017 har prosjektet også vunnet International Association for Universal Design's Grand Award i  2021 i kategorien Public Space Design.
Juryen sier her:
- Hamaren Aktivitetspark er et glimrende eksempel på hvordan man kan engasjere lokalsamfunnet og et mangfold av brukergrupper og interessenter i en samskapingsprosess fra starten av. Den understreker naturens betydning for fysisk og mental velvære, og demonstrerer hvordan man kan gjøre et vilt og ulendt landskap tilgjengelig for alle. Resultatet er en inkluderende park der ulike behov dekkes, inkludert de til barn, tenåringer, eldre mennesker og personer med begrenset funksjonsevne, som tilbyr et bredt spekter av aktiviteter på mange nivåer. Lokalsamfunnets engasjement, eierskap og omsorg for parken har også gjort den til et attraktivt og attraktivt turistmål

Jurykjennelse

Inkluderende satsing på folkehelse i en liten kommune 

Aktivitetsparken er omringet av fjelltopper og flott natur, som ikke er tilgengelig for alle. Det er prisverdig at en liten kommune tar på alvor viktigheten av å tilby sentrumsnære aktivitetsmuligheter som kan samle alle beboerne, uavhengig av helse og fysisk form. Deler av den naturskjønne odden har dessuten vært utilgjengelig før gangveien ble bygget. 

Juryen berømmer grepene som gjør at kommunen har fått til veldig mye med få midler. Alle brukere er blitt hørt, og mange av ønskene er blitt hensyntatt. Prosjektet har vært forbilledlig i prosessen med ekstrem brukermedvirkning. Blant annet er entreprisen stykket opp og gitt til lokale håndverkere, samt aktører fra kommunens næringspark. Det har medført eierskap og høy kvalitet.

Barnehagen har fått lage informative skilter, og ungdom har fått eierskap til gapahuk, sykkelpark og andre løsninger gjennom blant annet Ungt Entreprenørskap. Kommunen har økt sitt omdømme, og fått mye besøk av nabopolitikere. Det er blitt en flott myldrepark som samler beboerne i området, og er godt tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne, barn, eldre og etnisk mangfold. Folkehelseperspektivet er stort. 

Hamaren Aktivitetspark viser at universell utforming handler om omtanke og omsorg for alle innbyggere, enten de bor i byen eller på bygda.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.