Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for universell utforming

Vinner av kategorien Interaksjonsdesign og digitale løsninger 2017.

Design: Lotte Johansen, seniorutvikler, FINN.no og Maiken Solberg Olsen, produktsjef, FINN Apps i FINN.no

Uu-team FINN.no: David Håsäther, utvikler, Camilla Røhme, interaksjonsdesigner, Sofia Hussain, interaksjonsdesigner, Tor-Martin Storsletten, utvikler, Ingrid Vestby Fredriksen, visuell designer

Utfordring

FINN er blitt Norges største markedsplass, og med det følger et samfunnsansvar. Ingen må ekskluderes fra spesielt jobb-, bil- og eiendomsmarkedet. Ved å støtte seg på skjermleserteknologi, har løsningene økt tilgjengeligheten til det eksisterende markedet for alle, inkludert blinde og svaksynte. 

Tilnærming

Da lovkrav til universell utforming av IKT kom i 2014, etablerte FINN.no en uu-gruppe.

– Vi jobber proaktivt med forankring i ledelsen av universell utforming som designdrevet premiss.  En viktig del av gruppens mandat er å spre også kunnskap, erfaring og ideer om universell utforming hos designere og utviklere internt, og vi har også startet et samarbeid med Schibstedgruppen, forteller seniorutvikler og etablerer av gruppen Lotte Johansen

Utviklerne i FINN deltar på workshops, der de tester løsningene de lager, på måter mennesker med funksjonsnedsettelser opplever FINN.no. Ved hjelp av digitale forstørrelsesglass og sugerørsperspektiv, tester de hvordan ord løsrevet fra konteksten oppfattes, for å forsterke utfordringene med små skjermer, eller hos svaksynte og andre med kognitive utfordringer. På denne måten har forvirrende og uklar ordbruk blitt endret for å unngå misforståelser. De tester også tastaturnavigasjon og inverterte farger.

Ikke minst lytter FINN.no kontinuerlig til sine seks millioner brukere i uken. Det er flere enn det bor i Norge. Appen alene har cirka en million unike brukere i uken. 

De har hatt et godt samarbeid med Blindeforbundet for brukertester i flere år. 

Resultat

FINN.no er nyskapende ved å være raske til å ta i bruk ny teknologi, og har med årene utviklet et helt økosystem av tjenester, som de hele tiden forbedrer og videreutvikler. Bilder og ikoner er mye brukt. Det er gjenkjennelig designmønstre samt lett forståelige mikro- og lenketekster. Bildevisningen er responsiv, teksten er selvutfyllende og appen husker lett oppgaven man begynte på.

Appen er tilpasset skjermleser, som ofte anvendes av blinde og svaksynte. Meldinger og treff på søk blir varslet med avsendernavn og tidsangivelse.

Et nettbrett med sort ramme med en boligannonse med teksten velholdt enbolig på Arnes. Romslig tomt, 3 soverom, stor garasje. Foran til høyre for nettbrettet en sort mobil med ikoner fra finn.no på skjermen.
FINN er blitt Norges største markedsplass, og med det følger et samfunnsansvar. Ingen må ekskluderes fra spesielt jobb-, bil- og eiendomsmarkedet.

Særpreg

Utviklerne sporer brukernes bevegelsesmønstre, for å drive innsiktsdrevet utvikling. Innovasjonen er med andre ord basert på brukerbehov. Da kommer de beste ideene fram. I FINN er det ansatt en blind person, som hele tiden tester forslag til løsninger. De har også testet løsninger på mennesker med andre utfordringer, blant annet en autist. Det ga interessante problemstillinger. 

– Fordelen med appen er at den enkelt kan integreres med telefonens funksjoner og støtter blant annet umiddelbar varsling, såkalte push-meldinger, og GPS-lokasjon, forklarer produktsjef Maiken Solberg Olsen.

Designrammeverket presiserer universell utforming av alle nye elementer som legges til, slik at de tilfredsstiller generelle UU-krav, for eksempel kontraster.

– Alt skal være tilgjengelig, både for dem som bruker skjermleser, forstørrer skjermen eller bare kan bruke tastatur, legger Johansen til.

Utfordringer

Det er viktig å få forankring oppover i systemet, fordi designere og utviklere erfarer at det er vanskelig å gjennomføre løsninger uten ledelsen på lag. Ledelsen trenger en påminnelse jevnlig. Det er en kontinuerlig prosess, som innbefatter blant annet workshops. 

Gevinst

De ansatte har erfart at universell utforming forenkler tjenestene, og gjør det lettere for alle å navigere og bruke både appen og nettstedet.

Begge løsningene scorer høyt på brukervennlighet og universell utforming, og ligger langt foran svært mange andre digitale produkter. Det gir konkurransefortrinn. 

Jurykjennelse

FINN.no - Norges største markedsplass strekker seg langt for å være for alle

Samlet sett gjør nettsiden og finn-appen tjenestene enda mer tilgjengelige for alle. FINN.no er nyskapende ved å være raske til å ta i bruk ny teknologi, og har med årene utviklet et helt økosystem av tjenester, som de hele tiden forbedrer og videreutvikler. Bilder og ikoner er mye brukt. Det er gjenkjennelige designmønstre samt lett forståelige mikro- og lenketekster. Bildevisningen er responsiv, teksten er selvutfyllende og appen husker lett oppgaven man begynte på.

Universell utforming av digitale løsninger er et kontinuerlig arbeid for å tilgjengeliggjøre tjenester for så mange som mulig. Begge løsningene scorer høyt på brukervennlighet og universell utforming, og ligger langt foran svært mange andre digitale produkter.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.