Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for universell utforming
 • Kategorivinner grafisk design
 • Design: Creuna
 • Oppdragsgiver: Oslo kommune
Utfordring

Norges største kommunikasjonsprosjekt

Oslo har over 600 000 innbyggere og kommunen over 50 000 ansatte. Målet med prosjektet var å gjøre Oslo kommune mer tilgjengelig og lettere å forstå for innbyggerne. Med rundt 250 ulike identiteter fremstod de fragmentert og gjorde det vanskelig for innbyggerne å forstå hvilke tjenester og opplevelser kommunen stod bak.

Oslo kommune hadde en designhåndbok fra 1997 og uklare retningslinjer for hvordan kommunen skulle kommunisere visuelt. Det var ingen føringer for universell utforming eller digitale flater. Creuna, som nylig er kjøpt opp av Knowit, og Oslo kommune har sammen utviklet en brukervennlig, fleksibel og samlende identitet for Oslo. Den gjør kommunen tydeligere overfor innbyggerne, noe som styrker lokaldemokratiet.

Ifølge kommunikasjonsstrategien skal Oslo kommune framstå mer samlet og med en helhetlig identitet. Den nye visuelle identiteten er et virkemiddel for å nå dette målet. Den skal brukes av alle kommunens virksomheter og tjenester. Det var også viktig å få tydelig fram hvordan byen styres og organiseres. Det at mange ikke kjente til at bydelen de bor i er en del av Oslo kommune er et demokratisk problem.

Se foredrag om den samlende og tilgjengelige identiteten for Oslo: Inkluderende design i praksis ved Hanne Rønning Jorud, prosjektleder og Bård Jemtland, senior grafisk designer og rådgiver i Oslo kommune og Stein Sørlie, kreativ leder og John Aurtande, kundeleder hos Knowit.

En samlende og tilgjengelig identitet for Oslo
Foto: Creuna/Knowit
En samlende og tilgjengelig identitet for Oslo
Foto: Creuna/Knowit
Tilnærming

Brukerperspektivet ble ivaretatt i alle løsningene

Med en designmanual med et utdatert malverk og som få hadde tilgang til, var det viktig at den nye identiteten skulle være enkel og tilgjengelig for et bredt spekter av både av byens innbyggere og ansatte.

Creuna vant anbudskonkurransen for ny visuell identitet for Oslo blant annet på grunn av sin metodikk og tilnærming til oppgaven. De innså at behovet for innsikt var utømmelig med et betydelig behov for å spisse oppgaven og at man måtte skape erfaringer for å forstå. Designbyrået valgte derfor en prosess der de tidlig utviklet forslag til løsninger som ble testet i mange etapper mot ulike brukergrupper. For hver etappe ble forslagene spisset basert på innsikten de fikk. Dette har sikret at brukerperspektivet ble ivaretatt slik at merkevaresystemet ble bygget utenifra og inn, uten å ta spesielle hensyn til intern organisering.

Oslo kommunes nye identitet og logo er lett gjenkjennelig med universell utforming som premiss for løsningen. Oslo har fått en brukervennlig, fleksibel og samlende grafisk profil som gjør kommunen tydeligere ovenfor innbyggerne og styrker lokaldemokratiet.

Lena Tønseth

Kategorileder grafisk design, Innovasjonsprisen for universell utforming

Mange konsepter og hundrevis av skisser og prototyper ble testet for å sikre at løsningene ble optimale. Slik kunne man involvere ansatte og innbyggere og identifisere universelle løsninger på tvers av Oslo kommunens komplekse organisasjon. Utfordringer i byråkratiet ga også innsikt. Universell utforming ble et godt verktøy som spydspiss i dette arbeidet, med gode rasjonelle argumenter for hvorfor dette er viktig i all kommunikasjon. Parallelt jobbet kommunen også med klart språk, med samarbeid på tvers av ulike fagdisipliner med felles utfordringer.

Identiteten ble vedtatt og godkjent i bystyret  

Universell utforming var et premiss hele veien og prosessen har hatt høy grad av involvering. Mer enn 1500 innbyggere, representanter for næringslivet, og store deler av Oslo kommunes virksomheter tok aktivt del i arbeidet. Tilbakemeldinger ble blitt tatt på alvor for å skape en identitet i tråd med kjernekvalitetene for Oslo; nær og mangfoldig. Gjennom en inkluderende prosess har de klart å skape engasjement og entusiasme blant politikere og ansatte i kommunen. Kombinasjonen av å være helhetlig og fleksibel samt å inneha en rikholdig verktøykasse gjør det nå enkelt for alle virksomhetene i kommunen å ta identiteten i bruk. 

Jakten på en enkel og fleksibel identitet

I arbeidet med identiteten ble det viktig å identifisere og bygge et enkelt system som kunne settes sammen med stor fleksibilitet, omtrent som Lego. Det sikrer både stor variasjon samtidig som man har høy gjenkjennelighet. Den visuelle identiteten skal representere kommunen som tjenestetilbyder, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og arbeidsgiver.

Prosjektet hadde et godt samarbeid med Blindeforbundet, som testet logo og font. Spesielt viktig var tilbakemeldingen fra svaksynte som i større grad kunne se og forstå Oslo kommunes logo, en forenklet versjon av det eksisterende byvåpenet som var utydelig med sin farge- og detaljrikdom. Systemet muliggjorde også et egenutviklet designverktøy som gjør at alle ansatte i kommunen enkelt kan lage egne designprodukter uten tilgang til designprogramvare eller designkompetanse. Dette gjør identiteten tilgjengelig for flere, de ansatte opplever mestringsfølelse og sikrer at det som produseres er innenfor rammeverket til identiteten.

Oslos byvåpen vil fortsatt kunne benyttes i høytidelig og tradisjonsrik kontekst, og ved kunstneriske og historiske gjengivelser.

Resultat

Nær og mangfoldig

Den nye identiteten er nyskapende og gjennomført helhetlig og rik med mange variasjonsmuligheter. Den er også enkel, fleksibel og veldig brukervennlig. For enda sterkere identitet ble ordet "kommune" fjernet i logoen, det er Oslo som løftes frem.

God tilgjengelighet på web var et viktig premiss i prosjektet. Webtilgjengeligheten på kommunens offisielle nettsider er hundre prosent, noe som juryen finner imponerende. Med sitt tydelige, distinkte og inkluderende formspråk gir identiteten rom for en gjennomgående og god brukeropplevelse på tvers av både analoge og digitale flater, slik at innbyggeren kan føle seg ivaretatt i møte med kommunen i mange ulike sammenhenger

Den er også blitt mye lettere å ta i bruk med et nyskapende designverktøy for alle som jobber i kommunen. Designverktøyet tilfredsstiller WCAG 2.0, som er viktig for at et bredt mangfold av ansatte enkelt skal kunne utvikle god kommunikasjon til sine målgrupper.

Den visuelle identiteten har på en innovativ måte hentet fargepaletter, fonter og byggeklosser fra Oslos bybilde, og gitt et stort illustrasjons- og ikonbibliotek. Ved å ta i bruk 3D animasjoner og lyden av Oslo som ekstra dimensjoner, har de gjort et helt unikt grep som fanger pulsen av Oslo på en måte juryen berømmer.

Kommunen er ikke bare parkering og skatter, fritidstilbud og kultur. Under kommunestyre-valget i 2019 fikk den nye identiteten en stor test på om kommunikasjonen virkelig virker, og den gjorde det enklere for innbyggerne å benytte sin demokratiske rett til å stemme, og hvordan og hvor.

En samlende og tilgjengelig identitet for Oslo
Foto: Creuna/Knowit
En samlende og tilgjengelig identitet for Oslo
Foto: Creuna/Knowit
Gevinst

Samler alle byens fortellinger

Nøkkelordet for løsningen er tilgjengelighet. Oslo har fått en brukervennlig, fleksibel og samlende identitet som gjør kommunen tydeligere ovenfor innbyggerne og styrker samtidig lokaldemokratiet.

Ved å ta i bruk både auditive, visuelle, enkle grafiske og gjenkjennbare ikoner når de også svaksynte, hørselshemmede og dem med kognitive utfordringer både på bruker og mottakersiden. God tilgjengelighet digitalt og et designverktøy ‘hvem som helst’ i kommunen enkelt kan ta i bruk leverer på målet om universell utforming.

Oslo kommunes nye identitet og logo er et resultat av en inkluderende prosess og presenterer byens tilbud og virksomhetsområder på en forbilledlig måte til en stor og mangfoldig målgruppe.

Personer involvert i prosjektet

Fra Creuna:

 • John Aurtande, Kundeleder og Strategisk rådgiver, Creuna
 • Heidi Bakken, Lead digital designer, Creuna
 • Balder Dysthe, Motion designer, Creuna
 • Beate Haugane, Prosjektleder, Creuna
 • Marc Ligeti, Lead designer, Creuna
 • Janecke Løyning, Ferdiggjøring, Creuna
 • Nina O´Gorman, Merkevarestrateg, Creuna
 • Thor Erik Ramleth, Lead designer, Creuna
 • Ole Marius Rygh, Digital designer, Creuna
 • Stein Sørlie, Kreativ leder, Creuna
 • Marius Watz, Front end utvikler, Creuna
 • Monica Wold, Front end utvikler, Creuna
 • Stefan Ellmer, Font designer, Ellmer Stefan

Fra Oslo kommune:  

 • Hanne Rønning Jorud, prosjektleder, Oslo kommune 
 • Anne Aagaard, prosjektleder, Oslo kommune 
 • Eirik Jagmann, kommunikasjonsrådgiver, Oslo kommune 
 • Bernard Tømmerbakke, lead digital designer, Oslo kommune 
 • Bård Jemtland, senior grafisk designer og rådgiver, Oslo kommune 
 • Anette Brekke-Bjørkedal, senior grafisk designer og rådgiver, Oslo kommune 

Oslo kommunes visuelle identitet og designmanual forvaltes av Utviklings- og kompetanseetaten, på oppdrag fra Byrådslederens kontor. Senior grafisk designer og rådgiver Bård Jemtland og Anette Brekke-Bjørkedal har det daglige ansvaret for forvaltning og implementering av identiteten. Bernard Tømmerbakke, Lead digital designer har ansvar for viderutvikling av digitale flater.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.