Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innovasjonsprisen for universell utforming

Nominasjon

Hva er Innovasjonsprisen for universell utforming?
En norsk pris som deles ut for å hedre nyskapende løsninger og prosjekter innen universell utforming. Prisen er på oppdrag fra Kulturdepartementet i samarbeid med DOGA.

Hvem kan bli nominert?
Private eller offentlige bedrifter, institusjoner, organisasjoner, arkitekter og designere som har utviklet innovative løsninger. Løsningen må være i bruk i Norge, og minimum én av de involverte partene må være registrert i Norge.

Hvem kan foreslå kandidater?
Alle kan foreslå kandidater, både private og offentlige bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

Hvordan kan jeg foreslå kandidater?
For å foreslå prosjekter og løsninger må du fylle inn et forslags-/søknadsskjema. Frist for innlevering er 5. juni 2020. Søknadsskjema åpner snart.

Kan jeg foreslå en løsning eller et prosjekt jeg selv har vært involvert i?
Ja, det er fullt mulig å foreslå sine egne prosjekter uavhengig av hvilken rolle man selv har hatt.

Kan jeg foreslå flere løsninger/prosjekter?
Du kan foreslå så mange prosjekter du ønsker som du mener fortjener anerkjennelse. Hvert prosjekt kan kun søke for i én kategori.
Les mer om de ulike kategoriene her.

Hva gjør jeg hvis jeg er usikker på hvilken kategori løsningen passer i?
Velg den kategorien som du mener best beskriver løsningen. Juryen forbeholder seg retten til å flytte et prosjekt over i en annen kategori dersom de finner det mer hensiktsmessig.

Hvilke løsninger vil bli vurdert?
Alle prosjekter vil bli helhetlig vurdert av juryen dersom de oppfyller kravene til nominering. DOGA vil avgjøre om kandidaten oppfyller kravene til å bli juryert. Les mer om de formelle kravene.

Når er siste frist for å sende inn forslag?
Forslag til kandidater må senest sendes inn innen 5. juni 2020.
Her kan du søke eller foreslå kandidater til prisen

Koster det noe å søke Innovasjonsprisen for universell utforming? 
Det er helt gratis å søke for både egne prosjekter eller foreslå andre kandidater.

Kan jeg laste opp så mange bilder jeg vil i skjemaet?
Du kan laste opp inntil 5 bilder, maks 2 MB pr. bilde. Vennligst bruk prosjektnavnet og kreditering av fotograf i filnavnet. Ved å laste opp bilder gir du DOGA rettigheter til å bruke bildene i forbindelse med prisen.

Juryering

Hvordan foregår juryeringen?
Prosjektledelsen hos DOGA vil kvalitetssikre de aktuelle kandidatene som går videre til juryering. Juryeringen vil foregå i to runder, hvor én vinner i hver kategori plukkes ut og presenteres på DOGAs nettside og i media for øvrig. Dette vil skje i god tid før prisseremonien, da hovedvinneren av Innovasjonsprisen for universell utforming offentliggjøres.

Hvilke kriterier legges til grunn for juryering?
Løsningen vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv der sentrale kriterier vil være materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse. Innovasjon og universell utforming utover generelle lovkrav og minstestandarder vil bli særlig vektlagt. Les mer om begrepene innovasjon og universell utforming her.

På hvilket grunnlag utnevnes vinnerne?
Én vinner vil bli utnevnt innen hver kategori som den beste løsningen innen sitt fagområde på grunnlag av kriteriene som er satt, se definisjonene her

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.