Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnerprosjekter

Kategorivinner landskapsarkitektur 2011.

LandskapsarkitektØstengen & Bergo AS

ByggherreHöegh Eiendom AS. Plassen er donert til Oslo kommune.

Arkitekt for byggMAP Arkitekter AS

Et krav fra starten av

Landskapsarkitekt og partner i Østengen & Bergo AS, Johan Østengen, forteller hvordan det hele begynte. – Høegh Eiendom AS eide bygget på nordsiden av plassen, hvor NAV i dag sitter i nye kontorer, som er tegnet av MAP Arkitekter. Plassen var tidligere Schandorffs gate, som senere ble omregulert til park. Høegh tok kontakt med oss i reguleringsfasen for å skissere en park. At den skulle være tilgjengelig for alle, ble nedfelt i reguleringsbestemmelsene, forteller han.

Slik gjør man det umulige mulig

Høydeforskjellen på syv meter var en stor utfordring. Gangveien har gjennomgående fall 1:20 eller bedre, men grunnet nødvendig tilpasning til eksisterende infrastruktur i grunnen, fikk et par partier stigning opp mot 1:15.

Schandorffs gate endte tidligere i en bastant, men bevaringsverdig mur opp mot Deichman og var kun mulig å krysse via trapper. Johan forteller at de valgte å gjøre universell utforming til et hovedmotiv for parkens utforming. – Rampen er utformet som en slyngende gangvei i en park. For å greie stigningskravene måtte gangveien slås igjennom den gamle muren. Dette ble heldigvis akseptert av de myndighetene som ivaretar fredningsbestemmelsene, forteller han.

I tillegg til høydeforskjellen, var det en rekke andre praktiske utfordringer. Johan forteller at Høegh opprinnelig hadde tenkt å bygge et p-hus under plassen, dermed behøvde ikke landskapsarkitektene å ta hensyn til eksisterende avløpsrør og annet ledningsnett i bakken, dette skulle flyttes.

- Men, sier Johan, - da vi et år senere skulle detaljplanlegge, var p-huset skrinlangt. Dermed måtte vi plutselig ta hensyn til alt som var i bakken likevel. For eksempel går det en høyspentkabel i bakken foran inngangen til NAV. Den er nå kamuflert av en fast sittekonstruksjon i tre, som opprinnelig ikke var med og dermed skapte mye ekstra arbeid.

overview of the square

Spennende materialbruk

Schandorffs plass fremstår som stram, lys og moderne, men likevel lun og koselig. Man har klart å velge en utforming som på en elegant måte binder sammen gamle ærverdige bygninger og moderne kontorbygninger. Plassen bærer preg av enkel eleganse, den ser litt eksklusiv ut.

Johan Østengen sier at man faktisk har tenkt ganske nøkternt her. – Vi skjønte tidlig at dette skulle være en plass der bevegelse kunne bli en betydelig kvalitet. Derfor ble det viktig med beplantning, blant annet store felt med stauder. Vi ønsket å fremheve Schandorffs plass med en annen fargetone enn de andre plassene i byen. Kortenstål som vertikale murer i kombinasjon med rå betong, stein, plener og stauder i ulike blåtoner, fikk frem den varme stemningen vi ønsket. Selv om oppgaven var relativ kompleks, måtte vi, som alle andre, tenke kostnader. Materialene som er benyttet her, er ikke spesielt dyre, men vi har vært nøye med detaljene, det er rene linjer og frodige kontraster, god fremkommelighet, åpent og oversiktlig, sier han.

Slik er plassen tilrettelagt for alle

Tilgjengelighet for alle er godt gjennomført, med mange hvilerepoer. Det er håndløpere og rekkverk langs gangveien og i alle trapper. Det er også merkede trinn i trappene og varselfelt med taktile knotter ved topp og bunn. Det er lagt opp til bruk av naturlige ledelinjer, som kanter og fasader. Inntil gangveien og plassene gir tilstøtende vegetasjon og kantene i kortenstål visuelt god kontrast til det lyse rampedekket og fungerer som ledende elementer. Man har gjennomgående lagt vekt på kontrast i materialenes farger og overflater. Man har også benyttet sklisikre materialer. Møbleringen består av frittstående stoler, hvor en rullestol naturlig kan inkluderes rundt bordet. I enden av plassen er det HC-parkering.

Se film og intervju  med landskapsarkitekt Kari Bergo i Østengen og Bergo om Schandorff Plass: http://www.uufilm.no/film/schandorffs-plass

Hvor kommer ideene fra?

Johan forteller at de i Østengen & Bergo gjerne lar seg inspirere. – Vi følger godt med på det som skjer i vårt fag i inn- og utland. Vi reiser på studieturer, og vi har ansatte fra andre land. Samtidig er vi bevisste på å prøve å skape vår egen design, og til å utnytte den brede idékraften som våre ansatte besitter, noe som ikke minst har kommet til nytte på Schandorffs plass. Vi lærer mye av andre, men vi kopierer aldri.

Han forteller at de under arbeidet med Schandorffs plass innhentet verdifulle innspill fra ulike brukergrupper, det ble også gjennomført tester med rullestolbrukere.

Høegh Eiendom eier den ikke lenger

- Vi er stolte over å ha fått til en sentral grønn plass med det utgangspunktet vi hadde. Det har vært mange detaljer som skulle løses, helt til siste spadetak. Da plassen var ferdig, donerte Høegh Eiendom den til Oslo Kommune, som så overtok det videre ansvaret for vedlikehold og tilgjengelighet for alle, sier Johan Østengen fornøyd.

Jurykjennelse


Utformingen av Schandorffs plass er gjennomtenkt til minste detalj. Plassen er tilgjengelig for alle. Den har gode, nedfreste kontraster i stein, et funksjonelt og estetisk fint gelender, naturlige ledelinjer, merkede trappetrinn, elegant utjevning av stor høydeforskjell og tiltalende hvileplasser. Bruken av rustet stål fungerer godt mot øvrige materialer og vegetasjon. Beplantning med små busker gir god oversikt og et tiltalende, luftig utseende. Den skulpturelle formen på gangveien gir dette byrommet identitet, og bidrar til å skape en naturlig helhet av eldre bygninger og moderne byliv.Schandorffs plass er et meget godt tilrettelagt parkanlegg, hvor enkeltelementene er integrert på en særdeles vellykket måte. De estetiske kvalitetene løfter arbeidet med utformingen av parken til et høyt nivå.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: