Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnerprosjekter

Hederlig omtale tjeneste og interaksjon 2011.

Bedrift: Trafikanten

Design: Shortcut AS

Trafikanten.no er en reiseplanlegger med informasjon og rutetider for kollektivtrafikken på Østlandet. Nettstedet dekker 18 000 stoppesteder og brukes i gjennomsnitt av 100 000 mennesker hver dag. Ved å utvikle en spesiell applikasjon for iPhone ønsket man å skape en innovativ løsning som kunne gi de reisende informasjon om kollektivtrafikken på en enkel måte i sanntid.

Jurykjennelse, hederlig omtale:

Juryen presiserer at til Innovasjonsprisen for universell utforming ble kun mobilapp-løsningen sendt inn for vurdering, ikke hele nettstedet. Applikasjonen er tilpasset iPhone, den kan altså ikke brukes på alle plattformer og innehar dermed en begrensning i forhold til universell utforming. Med så sterk tilknytning til iPhone skaper man også en monopolsituasjon i markedet, noe juryen ikke bifaller.

Men, fordi løsningen er avansert og gir en langt enklere hverdag for mange med iPhone, ønsker vi likevel å gi den hederlig omtale. Applikasjonen viser god bruk av grafiske elementer. Den viser nærmeste holdeplass og forteller hvor lenge det er til neste buss eller trikk kommer. Dette er mulig fordi både telefonen og kjøretøyet har GPS og står i direkte kontakt med Trafikantens datasystemer. De kollektivreisende kan samle sine favorittavganger med spesifiserte linjer fra gitte stoppesteder.

Man har utviklet VoiceOver-funksjonen og gjort det lettere – les gjerne mulig – for svaksynte å benytte seg av kollektivtilbudet på en enkel måte. Juryen gir honnør til initiativet og gjennomføringen, og håper løsningen blir tilgjengelig for flere mobiltelefoner i løpet av kort tid.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: