Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnerprosjekter

Hederlig omtale landskapsarkitektur 2014.

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Rådgivende ingeniør: Dr. Ing Techn. Apeland AS
Oppdragsgivere: Klimapark 2469 AS, Norsk Fjellmuseum
Medvirkende: Høgskolen i Gjøvik, Oppland fylkeskommune, Lom kommune, Plan og miljø

Vil gjøre røff natur og viktig forskning tilgjengelig for alle

Med utgangspunkt i veien frem til Juvasshytta, ønsket Klimaparken en universelt utformet gangbane på 1,1 km frem til istunellen. Strekningen er i utgangspunktet ufremkommelig blokkmark, med til dels krevende stigningsforhold.

Det måtte også tas hensyn til sårbar frostjordformasjon. Konstruksjonen måtte tåle ekstreme værforhold og bevegelse i permafrostgrunn.

Juryens kjennelse

Juryen ønsker å gi hederlig omtale for at gangbanen harmonerer med landskapet, med sympatiske og fine fargekontraster som spiller på lag med naturen. Juryen berømmer det nyskapende i å legge til rette for at flere skal kunne få oppleve høyfjellet og klimaparken, som er et vitenskapelig interessant område for både allmennheten, skolebarn og forskere. Inngrepet i naturen er minimalt og reversibelt.

Her har landskapsarkitektene latt den mektige naturen bestemme. Fravær av rekkverk, benker og annet, er i denne konteksten et tiltalende minimalistisk, lavmælt og sympatisk valg, som lar naturen lede vei.

Det er visuelt flott, og gjør røff natur tilgjengelig. Et lite inngrep med stor effekt, som juryen vil beskrive som poetisk og norsk gjort, i grenseland mellom det synlige og det usynlige. Styrken til prosjektet er at få grep har betydning for veldig mange. En så lang gangbane med minimal inngripen i naturen er unik i internasjonal sammenheng. Kort sagt: Tilgjengeliggjøring av et stykke Norge for alle.

Juryen påpeker at en manglende tilgjengelig, men allerede planlagt begynnelse av gangbanen fra hovedveien trekker ned, og at prosjektet i så henseende ennå ikke er helt ferdigstilt eller universelt utformet, selv om det er tatt i bruk.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: