Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnerprosjekter

Hederlig omtale møbel og interiør 2011.

Bedrift: StatsbyggKriminalomsorg Øst

Interiørarkitekt: Beate Ellingsen AS

Arkitekter: HLM Arkitektur ASErik Møller Arkitekter AS

Kriminalomsorg Øst ønsker at soningsforholdene i Halden Fengsel i størst mulig grad skal gjenspeile et dagligliv og forberede de innsatte på hverdagen utenfor murene. For å oppnå dette er det for første gang i nordisk sammenheng også benyttet interiørarkitekt ved innredning av et fengsel.

Jurykjennelse, hederlig omtale:
I Halden Fengsel har man lagt avgjørende vekt på design og universell utforming som strategisk virkemiddel i kriminalomsorgen. Konseptets helhetlige utførelse, med bruk av interiørarkitekt og vektlegging av gode romlige løsninger, er ikke bare praktisk og funksjonelt for alle, men ivaretar også visuelle verdier på en god måte. God form og god design, valg av riktige materialer og behandling av volumer, er positivt for både innsatte og ansatte i kriminalomsorgen.

Halden Fengsel er det første i Norge som ikke har gitter foran vinduene, men rom med mye lys, åpenhet og godt utsyn til grøntarealer. Man har fargekoder for ulike soner i bygget. Det er gode kontraster mellom alle flater og et egenutviklet piktogramsystem for informasjon. Utsmykking og fotomontasjer er utført med tanke på gjenkjennelse blant innsatte med ulik kulturell bakgrunn. Det såkalte ”hellige rom” kan benyttes av alle, uavhengig av religion og kulturell tilhørighet.

Plass til bevegelse er godt ivaretatt. Det er lagt vekt på forflytning mellom bygninger og funksjoner, for dermed å gjenspeile bevegelser mellom hjem, skole og arbeidsplass. Egne overgangsboliger og adskilt besøkshus viser hvordan de besøkende og den innsattes familie står i fokus. Juryen påpeker manglende merking av enkelte glassflater og at en del karmer i døråpninger kan være problematiske for alt på hjul. Men man ønsker å gi dette spennende og komplekse prosjektet hederlig omtale. Juryen sier at dette er innovasjon på flere plan. Man berører svært viktige aspekter ved hvordan vi innretter samfunnet vårt. Måten dette er løst på berører oss og får oss til å reflektere over våre felles verdier.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: