Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnerprosjekter

Myrbærholmen er en fiskeplass langs Atlanterhavsvegen, nord for Molde på Mørekysten. Til tross for beliggenheten inntil en tett trafikkert bilvei, står fiskerne nå trygt på langsgående broer som er hengt på veibanen.

Jurykjennelse, hederlig omtale:

Under arbeidet med Fiskebroene har man tydelig hatt fokus på at disse skal kunne brukes av alle, både eldre, barn, synshemmede og rullestolbrukere. Prosjektet er røft, tøft og flott gjennomført arkitektonisk, det er en god løsning å benytte selve vegfundamentet til å bygge ut broene.

Juryen ønsker å hedre det innovative og nytenkende i løsningen ved å tilgjengeliggjøre en fiskeplass som en del av Atlanterhavsvegen og det eksisterende vegsystemet. Løsningen er innovativ og gjør broene tilgjengelige for alle brukergrupper.  Til tross for gode intensjoner og fokus på universell utforming i prosjektet, gjenstår noe før man kan si at man er helt fremme.

I sin konklusjon sier juryen at det er kreativt og nytenkende å legge til rette for en fiskeplass på et slikt sted. Men juryen påpeker noen begrensninger, blant annet at verken barn eller rullestolbrukere kan se igjennom det høye rekkverket eller brobunnen, dermed heller ikke snøret i sjøen eller fisken de fanger Juryen mener også at broene ligger for høyt over vannet, videre ligger de i en sving uten fotgjengerfelt - det virker farlig å krysse veien, som har fartsgrense 80 km. De påpeker også at grusvei noen steder gjør det vanskelig for rullestolbrukere. Og, parkeringsplassen er lagt slik at parkerte biler kan blokkere fremkommeligheten for en i rullestol. Dette må ansees som vesentlige mangler, men som kan utbedres.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: