Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnerprosjekter

Hederlig omtale møbel og interiør 2017.

Arkitekt og interiørarkitekt: Ledsten Arkitekter AS
Arkitekt, fasade: Element Arkitekter AS
Oppdragsgiver: Agra Foods AS og Mills DA

Juryens hederlige omtale

En privat arbeidsplass som strekker seg langt for å bedre miljø og trivsel for alle

Den private byggherren og arkitekten for prosjektet berømmes for å ta universell utforming på alvor, og legge tilgjengelighet som et naturlig, grunnleggende hensyn i alle deler av en totalombygging. Her er det tatt hensyn til både plasseringen i bymiljøet, den overordnede disponeringen av bygget og detaljene i interiøret.

Den tidligere tette fabrikkfasaden har blitt heltransparent. Det gir innsyn og liv til gaten. Fasaden, som gir tiltrengt belysning av parken, er utført med høy arkitektonisk kvalitet og inkluderer nabomiljøet som en del av løsningen.

Det eksisterende bygget ga store utfordringer med hensyn til tilgjengelighet, hvilket i stor grad er løst. Det er allikevel deler av bygget som ikke blir tilgjengelig for alle. 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: