Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnerprosjekter

Vinner av kategorien Arkitektur 2017.

Arkitekt: Flux Arkitekter

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i samarbeid med Solviks Venner og Norges Blindeforbund 

Problem

Personer med nedsatt funksjonsevne kan søke om plass på Solvik Camping til campingvogn, eller bruke det fredede kulturminneområdet på dagbasis. Servicebygget, som ble oppført i 2015, fikk nøkterne budsjetter og krav om universell utforming på en arkitektonisk måte som kunne tilpasses den sårbare naturen. 

De tidligere fasilitetene var trange og trekkfulle og dermed dårlig utformet særlig for personer i rullestol, personer med stor sensitivitet for kulde og trekk, samt personer med sammensatte funksjonsreduksjoner. Med en økende andel eldre i befolkningen er garderobeanlegg for offentlige badeplasser og friluftsanlegg en utfordring fremover. 

Tilnærming

For arkitektene har det vært viktig å fremme god arkitektur med universell utforming i dette prosjektet.

– I de nærmeste årene tror jeg at universell utforming vil bli en stadig mer naturlig integrert del av arkitekturen uten å skape institusjonsgrep. Formgiving av steder og rom for menneskelig opphold og opplevelse, krever menneskelig innlevelse. Dette er i hvert fall mitt håp, forklarer prosjektansvarlig arkitekt Atle Woldseth i Flux Arkitekter AS.

De holdt brukergruppemøter i alle faser av prosjekteringen. Det spesielle med prosjektet var at hovedbrukerne hadde erfaringer med et eksisterende bygg som ikke var tilfredsstillende, men hadde konkrete mangler, som at det var for trangt for rullestoler. Det ble laget en skjematisk skisse over disponible arealer, der innspill fra brukergruppene ble ivaretatt. I senere fase ble Blindeforbundet trukket inn for råd om materialbruk og bruk av kontraster for svaksynte.

 

Nærbilde av en av dørene til garderobehuset. Skilt med kvinnesymbol til høyre for døren.
Solvik er eksempel på low-tech med overføringsverdi, uavhengig av størrelse og kompleksitet. Det er enkelt, energisparende og rimelig å vedlikeholde.
Garderobehus i tre med mann-kvinne skilt ved dørene, platting foran og gelender langs plattingen.
Ingenting er påtatt, men virker lavmælt og naturlig også for primærmålgruppens familier, eldre og andre besøkende.

Resultat

Arkitektene har, i godt samarbeid med brukerne, tatt utgangspunkt i ulike behov. Ved bevisst bruk av design og arkitektoniske virkemidler, har de skapt en løsning som fungerer bedre for alle. Ingenting er påtatt, men virker lavmælt og naturlig også for primærmålgruppens familier, eldre og andre besøkende. Bruken av robuste og tydelige fargeforskjeller i naturlige og taktile materialer er svært tiltalende. Gode overlyskvaliteter er integrert.  Rommene har fått tydelige funksjonelle inndelinger ved hjelp av klare farger og taktile skilt. Det nye anlegget er utformet slik at det blant annet er tilgjengelig for personer i større motoriserte rullestoler som er egnet for utendørs bruk med lett tilgang via automatiske skyvedører. Terrenget er også skånsomt tilpasset slik at det ikke er ramper eller terskler.

– For oss er det viktig at arkitekturen skal være en berikelse for stedet, passe inn i naturomgivelsen og bygningsmiljø samtidig som det tilfører en moderne og optimistisk kvalitet, og således være til gavn for alle som opplever stedet ut over det å bare få bedret funksjonalitet og servisetilbud, sier Atle Woldseth. 

Særpreg

Løsningen knuser myten om at universell utforming nødvendigvis er kostnadsdrivende og teknisk komplisert. Tvert imot er universell utforming integrert i hele anlegget som designparameter med imponerende få, men kreative virkemidler. Det er i seg selv nyskapende. Solvik er eksempel på low-tech med overføringsverdi, uavhengig av størrelse og kompleksitet. Det er enkelt, energisparende og rimelig å vedlikeholde.

Utfordringer

Området er et fredet kulturminne, og det var derfor nødvendig å tilpasse arkitekturen de store furutrærne på en skånsom måte for å bevare berggrunnen. Anlegget er delt opp i tre mindre volumer bundet sammen med av en felles utkragende baldakin med overlys. Materialbruken og overgangen mellom dem gir siktlinjer mellom byggene for at naturen skal være synlig gjennom anlegget, samtidig som det skal hjelpe brukerne å orientere seg i anlegget.

Anlegget er kun i bruk i sommermånedene, men er isolert og har varmekabler i gulv for personer med funksjonsnedsettelser som gjør dem særlig temperatursensitive.

Gevinst

Dette nye anlegget med toaletter, vask og dusjfasiliteter, har gjort det mulig for en større gruppe å ta del i den fine opplevelsen det er å være på Solvik i sommersesongen, enten som beboer på campingplassen, dagsbesøkende fra områdets mange institusjoner eller privatpersoner som på eget initiativ ønsker å besøke plassen for å bade eller nyte naturen. I tillegg kan garderobehuset nå benyttes av personer med funksjonsnedsettelse når det arrangeres arrangementer i et nærliggende lokale.  De nye fasilitetene forlenger også sesongen i begge ender.

Her vises det tydelig at universell utforming kan brukes som en hovedløsning som både inkluderer og er bedre for alle.

 

Jurykjennelse

Lavmælt og helhetlig løsning som tiltaler alle – med begrensede midler

Arkitektene har, i godt samarbeid med brukerne, tatt utgangspunkt i et unikt behov. Ved en bevisst bruk av design og arkitektoniske virkemidler, har de skapt en løsning som fungerer bedre for alle. Ingenting er påtatt, men virker lavmælt og naturlig også for primærmålgruppens familier, eldre og andre besøkende. Løsningen knuser dessuten myten om at universell utforming nødvendigvis er kostnadsdrivende og teknisk komplisert.   

Bruken av robuste og tydelige fargeforskjeller i naturlige og taktile materialer er svært tiltalende. Gode overlyskvaliteter er integrert. Rommene har fått tydelige funksjonelle inndelinger ved hjelp av klare farger og taktile skilt. Universell utforming er integrert i hele anlegget som designparameter med imponerende få, men kreative virkemidler. Det er i seg selv nyskapende.

Gode løsninger avhenger ikke av størrelse eller budsjett. Det normative kan like gjerne utvikles i det små, og få stor påvirkning på prosjekter i større skala. Solvik er eksempel på low-tech med overføringsverdi, uavhengig av størrelse og kompleksitet. Det er enkelt, energisparende og rimelig å vedlikeholde.

Med en økende andel eldre i befolkningen er garderobeanlegg for offentlige badeplasser og friluftsanlegg en utfordring fremover. Her vises det tydelig at universell utforming kan brukes som en hovedløsning som både inkluderer og er bedre for alle. 

Et prosjekt, om enn i liten skala, som fortjener prisen fullt ut.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: