Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnerprosjekter

Vinner av kategorien Grafisk design 2017.

Oppdragsgiver: Guri Leyell Skedsmo, redaktør Aftenposten Junior

Design: Christen Pedersen, Art Director, REDINK AS

Problem

«De som trenger det mest får minst»

Barn i dag utsettes for en konstant informasjonsstrøm via hovedsakelig digitale medier. Allikevel har de blitt oversett som seriøse nyhetskonsumenter av en samlet mediebransje i Norge. Aftenpostens sjefsredaktør tok utfordringen i 2011, ved å stadfeste at Aftenposten måtte ta sitt samfunnsoppdrag på alvor ved å gi nyheter til barn, på deres premisser.

Tilnærming

Redaksjonen har siden starten foretatt jevnlige brukerintervjuer, både i planleggingsfasen og for etterprøving av hver utgave.

Målgruppen er i hovedsak barn i barneskolealder. Tilbakemeldingen var blant annet: ”Hvis den ikke ser bra ut gidder jeg ikke lese den”. Den visuelle uttrykksformen ble derfor alfa og omega for å gjøre avisen tilgjengelig og attraktiv for målgruppen. Det ble raskt åpenbart at de har ønsket forklaringer til nyhetsbildet, men har fått minst mulig tilbud.

Barna er ikke bare visuelle, men ekstremt opptatt av det taktile. De ønsker tykt papir som de kan tusje på og rive i. Å tilby papiravis til en målgruppe som i hovedsak leser digitale medier viste seg under brukerintervjuer å være en fordel. Mange barn har fått begrenset tid til skjermbruk av sine foreldre. Å sitte med en papiravis blir derimot sett på som positivt. I tillegg synes barn at det er spennende å få noe i postkassen, og å samle papiraviser i samlekassetter.

Universell utforming av nyheter handler ikke bare om det taktile og det visuelle, men om å benytte et språk som når frem til alle. Aftenposten Junior bruker ikke pekefingre, men godt journalistisk håndverk. Å borre ned til kjernen uten å miste viktige nyanser, eller gjøre det banalt, er en kunst. Redaksjonen klarer å forklare det umulige med rette virkemidler.

– Det er en utrolig komplisert verden vi lirker oss inn i. Det å skrive kortfattet, brukervennlig og forståelig krever mye arbeid. Vi leste oss mye opp på formidling til barn, som faktisk er deres demokratiske rettighet. Barn tror verden er som den er, og at de ikke kan gjøre noe med den. Jo, hvis man har kunnskap. De oppdager sin medvirknings- og påvirkningskraft, forteller ansvarlig redaktør Guri Leyell Skedsmo. 

Resultat

Ved hjelp av grafiske virkemidler har avisen blitt en suksess som omfavnes av både barn og voksne, inkludert fremmedspråklige og mottaksklasser. Den er blitt en seriøs og kvalitativ god formidler av norsk språk, samfunn og kultur til alle med behov for forenkling uten å miste det vesentlige.

Aftenposten Junior ser at andre tar etter dem. Designet ble utviklet for fem år siden, men grunnrigget er det samme. Et universelt utformet designrammeverk som de kan trekke i ulike retninger, fordi de har mange virkemidler. De visuelle grepene gjør det lettere å konsumere også de tyngre nyhetssakene.

Oppslagsside i Aftenposten Junior med tema nyheter fra verden, et stort bilde av høye blokker dekket av grønne planer og teksten Skal hjelpe miljøet Kina. Sakens overskrift er"Bygger by med én million planter".
De visuelle grepene, sammen med grafiske virkemidler og et lettfattelig språk, forklarer det kompliserte uten å gå på akkord med god journalistikk.
En side i Aftenposten Junior med ulike småsaker og illustrasjoner.
De visuelle grepene, sammen med grafiske virkemidler og et lettfattelig språk, forklarer det kompliserte uten å gå på akkord med god journalistikk.

Særpreg

Designerne og redaksjonen har utviklet et sett med verktøy for å formidle nyheter med mange ulike innganger. Tag, tittel og bilde skal fungere som en kvalitativ god pakke, eller bare en faktaboks. Ordforklaringer, bildetekster og andre små elementer har således en viktig funksjon. Spørsmål og svar er gjennomgående i intervjuer, slik at leseren kan konsentrere seg om akkurat det de lurer på selv. De bruker også tegneserier med stort hell. Dette er innovativt som nyhetsformidling, og har stor overføringsverdi til andre medier.

Redaksjonen er ekstremt brukerorientert. De spør hele tiden leserne hva de lurer på, og ser på dem som de ypperste eksperter. Det er dessuten viktig at nyhetskilden er en ekte, seriøs og stor avis. Aftenposten Junior er ikke barnslig. De blir tatt på alvor. 

Utfordringer

Målgruppen tar universell utforming som en selvfølge, og Aftenposten Junior må derfor etterstrebe å være med på utviklingen, slik at leserne er lojale og nye kommer til. Avisens utforming testes hele tiden på barneleserne. Hvis det ikke oppfattes på riktig måte benyttes det ikke. Brukertestene foretas over hele landet, for å fange opp flest mulig med ulik bakgrunn. De er opptatt av å ikke begrense aldersgruppen, eller støte dem fra seg. 

Gevinst

Aftenposten Junior har vært en sammenhengende opplagssuksess. I løpet av fem år er de blitt Norges 10. største avis på papir. De tre siste årene har de vært den avisen med klart størst opplagsøkning – og er i stadig vekst.

Den har gått i bresjen internasjonalt med nyhetsformidling til denne målgruppen. De har også virket forbilledlig internt i kunsten å kna det kompliserte ned til det essensielle. Virkemidlene blir i dag kopiert både internt i moderavisen og av andre seriøse medier i inn- og utland. 

Flere av de visuelle grepene er velkjente innen salgsutløsende markedsføring, men er her brukt i en samfunnsnyttig oppgave med stor overføringsverdi. Design som inkluderer alle, kan også bidra til å løse kulturelle og etniske kommunikasjonsutfordringer.

Jurykjennelse

Grafiske virkemidler løser en samfunnsnyttig oppgave

I en stadig mer komplisert medieverden er det et økende behov for aviser som, på en attraktiv måte, tar hensyn til leserens behov for lettfattelig og enkel presentasjon av nyhetsstoff. Aftenposten Junior er nyskapende i form av å være en ekte avis for barn og unge, og har gått i bresjen internasjonalt med nyhetsformidling til denne målgruppen. Avisen er et godt eksempel på at grafisk design og god budskapsformidling kan brukes bevisst for å gjøre redaksjonelt stoff lett tilgjengelig for alle, dersom man tar hovedmålgruppen på alvor. Avisen når i dag bredt ut, også til fremmedspråklige. 

Den overordnede kvaliteten på form og estetikk er veldig god. De visuelle grepene, sammen med grafiske virkemidler og et lettfattelig språk, forklarer det kompliserte uten å gå på akkord med god journalistikk. Flere av de visuelle grepene er velkjente innen salgsutløsende markedsføring, men er her brukt i en samfunnsnyttig oppgave med stor overføringsverdi. Design som inkluderer alle, kan også bidra til å løse kulturelle og etniske kommunikasjonsutfordringer. Løsningen har gitt resultater, med en imponerende dobling av opplagstallene i papiravissegmentet. 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: