Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnerprosjekter

Vinner av kategorien Produkt 2017.

Design: Birgitte Linde Relling, Gründer og produktansvarlig, Rom & Tonik og Mats Herding Solberg, tidligere designer, Rom & Tonik

Problem

Lang etterklangstid i mange nye bygninger og rom og derav uønsket lyd fører til mistrivsel og stress. Moderne arkitektur har i liten grad løst dette økende problemet, som rammer hørselshemmede sterkest. Støy er hovedårsak til klager på arbeidsplasser. Over tid utvikler mange stiv nakke, hodepine og psykiske plager som følge av manglende ro for konsentrasjonsevne.

Designerne satt på et overskuddsmateriale av grov ull de ønsket å finne et bruksområde for. Samtidig avdekket de mange gode egenskaper i ullen, som at den er lyddempende. 

Tilnærming

Produktdesignerne startet med å intervjue spesielt HR-personale i offentlige bygg og større kontorer, der akustikk kan være et problem. De holdt deretter en stor workshop for folk med ulik bakgrunn, for å få ideer til hvordan de kunne benytte ullfilt. Disse inkluderte en kunstner, arkitekt, kjemiker og produktdesigner med flere. Ullens egenskap som støydempende ble tidlig avdekket som noe de ønsket å gå videre med. Spørsmålet ble: Hvordan få lyddemping inn i moderne arkitektur?

–  Samtidens arkitektur og interiører skapes på tegnebrettene, der det øyet ser er lett å visualisere, men hvordan et rom vil høres blir oversett. Derfor vil støyproblemet komme i ettertid. Da er det vanskeligere og dyrere å løse, enn om man hadde tenkt på akustikken i begynnelsen, forklarer gründeren og produktdesigneren Birgitte Linde Relling, som sammen med Jo Røsvik Angell står bak Rom & Tonik.

Rom & Tonik har i flere år jobbet med lyddempende produkter, og kjenner derfor problemområdet godt. De lanserte først lyddempende paneler i filt, FeltTile, før de innså at filten også kunne brukes direkte på vegg som en lyddempende tapet.

Mongolias nomader har i århundrer benyttet tovet ull som byggemateriale for sine nomadetelt. Den grove ullen har en rekke spesielle egenskaper som FeltRoll så nye bruksmuligheter for. De produserer ullfilten på tradisjonelt vis ved å legge ullen utover et stort bord, for så å dynke den i vann og rulle det hele inn i et bommullsklede. Så bearbeides rullen til ullen er godt tovet sammen. Håndverket gir en unik struktur som er spesielt lyddempende.

 

Nærbilde av vegg med overflate av feltroll. På et bord med lysegrønn løper står det to blomstervaser med en enkelt nellik i hver. Blomsten nærmest er rosa, den andre er cerisefarget.
FeltRoll har en flott, betonglignende struktur, med en liten grovhet som absorberer mye akustikk.

Resultat

Materialet er utviklet til et lyddempende interiørprodukt som løser et akutt og økende problem med dårlig akustikk på en enkel måte, uten å fremstå som et spesialelement i interiøret. FeltRoll tilfører mykhet, tekstur og varme, som ofte er undervurdert i moderne interiører. Flaten har en flott, betonglignende struktur, med en liten grovhet som absorberer mye lyd. Fargen er naturlig grå, men kan leveres i andre nyanser på forespørsel. Ullen kan støvsuges for effektiv rengjøring.

Den lyddempende veggfilten gjør atmosfæren bedre for alle, uansett hørselstilstand.Rr

Særpreg

Råmaterialet grov ull gir en vinn-vinnn-løsning for designerne og produsentene. Nomadene i Mongolia lever av sauehold, og ved å finne et marked for sitt overskuddslager av ull kan de opprettholde sin tradisjonelle kultur og levesett.

FeltRoll er svært diskret og derfor lett å integrere i de fleste interiører. Den er enkel å montere og justere på én vegg av gangen. Den har god motstand mot flekker, er antibakteriell grunnet det naturlige innholdet av lanolin og er allergivennlig.

Universal utforming er kjernen i hele virksomheten til designerne, som jobber mye med lydproblematikk ved å utvikle og bruke lydabsorberende materialer. 

Utfordringer

Moderne interiører gir lite rom for å tilføre tekstiler, som av mange blir sett på som gammeldags og lite attraktivt. Energieffektive bygg har i tillegg mye eksponert betong. Det er derfor en utfordring å kommunisere ullens særpregede egenskaper som en berikelse.

Hvis folk hadde krevd mer av arbeidsplassen sin, ville flere arkitekter og interiørdesignere inkorporert lyddemping i en tidlig prosjektfase. Støyproblemer er dyrt og vanskelig å gjøre noe med i ettertid. FeltRoll løser dette problemet på en enkel måte.   

Gevinst

Moderne arkitektur har i liten grad løst det økende problemet med dårlig akustikk i nakne rom. FeltRoll er et enkelt og tiltalende produkt som svarer på denne utfordringen. I restauranter der FeltRoll er brukt, trives gjestene godt. Atmosfæren og trivselen blir bedre, fordi samtalene glir lettere under gode lydforhold. 

At produksjonen i tillegg gir arbeidsplasser og bruker overskuddsmaterialer i et sårbart område i verden er et pluss. Det er sjelden en gründervirksomhet tar utgangspunkt i utfordringer med akustikk som designidé, og det er i seg selv prisverdig.

Jurykjennelse

Retter oppmerksomheten mot et økende støyproblem – og løser det på en nyskapende, enkel måte

Lang etterklangstid i mange nye bygninger og rom, og derav uønsket lyd fører til mistrivsel og stress. Moderne arkitektur har i liten grad løst dette økende problemet. FeltRoll er et enkelt og tiltalende produkt som svarer på denne utfordringen.

FeltRoll er svært diskret, og derfor lett å integrere i de fleste interiører. Den er enkel å montere og justere på én vegg av gangen. Flaten har en flott, betonglignende struktur, med en liten grovhet som absorberer mye akustikk. Fargen er naturlig grå, men kan leveres i andre nyanser på forespørsel. Ullen kan støvsuges for effektiv rengjøring. Den har god motstand mot flekker, er antibakteriell grunnet det naturlige innholdet av lanolin og allergivennlig.

Juryen mener konseptet er innovativt, fordi det løser et akutt og økende problem på en enkel, fleksibel og anonym måte. At produksjonen i tillegg gir arbeidsplasser og bruker overskuddsmaterialer i et sårbart område i verden er et pluss. Det er sjelden en gründervirksomhet tar utgangspunkt i utfordringer med akustikk som designidé, og det er i seg selv prisverdig.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: