Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innovasjonsprisen for universell utforming

Løsningen eller prosjektet skal være lansert eller tatt i bruk og være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt.

Kategorier

Løsning vil bli vurdert i følgende hovedkategorier:

 • Arkitektur
  Arkitektur omfatter våre bygde omgivelser som helhet. I denne sammenhengen er universell utforming av og i bygninger særlig interessant.*

 • Landskapsarkitektur
  Landskapsarkitektur er utendørsplanlegging og formgivning, for eksempel parker, hager, byrom, gågater, lekeområder, friluftsområder og idrettsanlegg.*

 • Interiør og møbel
  Denne kategorien omfatter interiørarkitektur, interiør og innredninger, både innendørs og utendørs møbler, både faste og flyttbare funksjonelle innretninger.*

 • Transport
  Med transport i denne sammenheng menes buss/trikk (bybane), drosje, ferjer/ hurtigbåt, fly, tog og bil knyttet til personbefordring.

 • Produkt
  Med produkt menes i denne sammenheng et fysisk objekt eller vare, og ikke en tjeneste.

 • Grafisk design
  Grafisk design er tolkning og organisering av informasjon, tekst og bilder for å formidle og skape forståelse for et budskap. For eksempel visuell profilering, kommunikasjons- og identitetsdesign, emballasje, skilt- og informasjonsdesign, typografi, redaksjonell design, bokdesign.

 • Informasjons- og interaksjonsdesign (IKT)
  Denne kategorien tar for seg skjermbasert design, eller skjermbasert design i kombinasjon med produkter. Løsninger kan for eksempel være digitale, fysiske eller kombinasjoner så lenge det eksisterer en interaksjon mellom bruker og løsning.**

 • Tjenestedesign
  Denne kategorien tar utgangspunkt i brukeropplevelsen der hvor det finnes flere kontaktpunkter mellom brukeren og tilbyder av en tjeneste. Innovasjonspotensialet ligger i hvordan disse kontaktpunktene er planlagt og utført for å gi brukerne en optimal brukeropplevelse, og hvordan disse er satt sammen i helhet. Tjenester fra alle bransjer og brukssituasjoner vil bli vurdert. **

* Kategoriene for arkitektur, landskapsarkitektur og møbel og interiør inkluderer også arkitektonisk lysdesign.

** Design av tjenester, informasjon- og interaksjonsdesign (IKT) er som oftest av tverrfaglig karakter som i tillegg til å omfatte design av nettsteder og applikasjoner, kan berøre områdene for grafisk design, interiørdesign, industridesign og også arkitektur.

Dersom en løsning eller et prosjekt kan kvalifisere seg i flere kategorier, velger man den hovedkategorien som er mest relevant og mest ønskelig å bli vurdert i. Juryen forbeholder seg retten til å flytte kandidater over i annen kategori hvis de finner det mest hensiktsmessig.

Kriterier

Fristen for å foreslå kandidater til Innovasjonsprisen for universell utforming går ut 30. april 2020. Du kan søke med eget prosjekt eller foreslå andre løsninger som du mener fortjener en anerkjennelse.

Søknaden må fylles inn komplett med generell beskrivelse og bildemateriale. For at en løsning skal bli juryert må den tilfredsstille følgende krav:

1. Løsningen må være lansert og tatt i bruk i Norge

2. Minimum én av mottakerne for prisen må ha postadresse og/eller organisasjon registrert i Norge.

3. Løsningen må ikke være involvert i en tvist.

4. Prosjektet må representere en hovedløsning som skal kunne brukes av alle.
Spesial- og nisjeløsninger rettet mot enkeltgrupper, som for eksempel hjelpemidler vil ikke kvalifisere i denne sammenheng.


Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.