Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innovasjonsprisen for universell utforming og inkluderende design
  • Alle innsendte forslag som oppfyller kriteriene for Innovasjonsprisen for universell utforming, vil bli vurdert.
  • Juryen vil kåre en vinner i hver kategori, og en overordnet hovedvinner. I tillegg kan noen motta hederlig omtale. 
  • Løsningene vil bli vurdert i et helhetlig kvalitetsperspektiv. Kriterier som brukeropplevelse, funksjonalitet, estetikk, materialvalg og miljømessig, sosial og verdiskapende bærekraft er sentrale. Vi ser etter produkter, tjenester,  digitale løsninger og bygde omgivelser som fremmer mangfold, likeverd og inkludering. 
  • Løsninger som er nyskapende og har innovasjonshøyde sammenlignet med de som allerede finnes i dag vil bli vektlagt. Det samme gjelder universell utforming som går utover generelle lovkrav og minstestandarder.

Juryeringsprosess

En uavhengig jury er satt sammen av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner fra ulike organisasjoner. Alle har ekspertise innenfor universell utforming i de ulike kategoriene.

Juryen gjør i noen tilfeller befaringer.  Dette gjelder særlig i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur og transport. I kategorien produktdesign kan det være behov for oversendt fysisk produkt. I øvrige kategorier vil det i enkelte tilfeller være behov for et møte for ytterligere informasjon. 

Slik vekter juryen krav til innovasjon og universell utforming i prosjektene:

  • Skjønnsmessig lik vekt på inkluderende design, universell utforming og nyskaping
    Ved vurdering legges det lik vekt på design for mangfold,  universell utforming og nyskaping. I tillegg vil juryen med sin faglige tyngde vurdere alle kandidater skjønnsmessig ut i fra et helhetlig kvalitets- perspektiv.
  • Hovedløsninger, ikke rene spesialløsninger 
    Ved vurdering ser juryen etter hovedløsninger som skal kunne brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Løsninger eller prosjekter som rettes mot kun enkeltgrupper som for eksempel rene hjelpemidler vil ikke kvalifisere i denne sammenheng.

Offentliggjøring

Kategorivinnere og hovedvinner vil bli offentliggjort og delt ut på eget arrangement på DOGA.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.