Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innovasjonsprisen for universell utforming

Alle innsendte forslag som oppfyller kriteriene for Innovasjonsprisen for universell utforming vil bli juryert. Juryen vil kåre en vinner i hver kategori og én hovedvinner blant kategorivinnerne.

Foreslå kandidater til prisen

  • Du kan søke med eget prosjekt eller foreslå andre kandidater til prisen ved å fylle ut søknadsskjema. Frist for innlevering av forslag prisen er 30. april 2020.
  • Prosjektledelsen i Design og arkitektur Norge har sammen med fagpersoner definert kriterier for kvalifisering og juryering. Les mer om kriteriene for prisen.

Jury

Juryen består av fagpersoner som har solid kompetanse og erfaring innen de ulike kategoriene. Juryen skal sammen vurdere og kåre vinnerne av Innovasjonsprisen for universell utforming innenfor de åtte kategoriene.

Hvem kan motta prisen?

Prisen kan tildeles virksomheter, designere og arkitekter i både offentlig og privat sektor. Det er samarbeidet mellom oppdragsgiver, designer og arkitekt som hedres så alle mottar prisen samlet.

For at innsendte forslag skal kunne bli nominert av juryen er det flere kriterier for universell utforming som må oppfylles. Kriteriene som legges til grunn inkluderer alle aspekter ved universell utforming med vekt på brukerfokusert nyskaping, form, estetikk og funksjonalitet. Løsningen må dessuten være i bruk og lansert i markedet.

Juryeringsprosess

En uavhengig jury er satt sammen av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner fra ulike organisasjoner med ekspertise innenfor det brede spekteret av kategorier og universell utforming. Juryen vil evaluere alle de innsendte forslagene som møter kravene for prisen, og deretter velge ut en vinner innen hver kategori. Til slutt kårer juryeno én hovedvinner. Om nødvendig vil juryen også utføre en befaring. Dette gjelder særskilt i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur og transport, men kan i visse tilfeller også omfatte andre kategorier.

Slik vekter juryen krav til innovasjon og universell utforming i prosjektene:

Skjønnsmessig lik vekt på universell utforming og nyskaping
Ved vurdering legges det lik vekt på universell utforming og nyskaping. I tillegg vil juryen med sin faglige tyngde vurdere alle kandidater skjønnsmessig ut i fra et helhetlig kvalitetsperspektiv.  

Hovedløsninger, ikke spesialløsninger for enkeltgrupper
Ved vurdering benyttes denne definisjonen av universell utforming: Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Formuleringen presiserer at det er hovedløsninger som skal kunne brukes av alle. Løsninger eller prosjekter som rettes mot enkeltgrupper som for eksempel hjelpemidler vil ikke kvalifisere i denne sammenheng.

Offentliggjøring

Kategorivinnere og hovedvinner vil bli offentliggjort høsten 2020 og prisene vil bli delt ut på eget arrangement på DOGA.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: