Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innovasjonsprisen for universell utforming

Prisen har blitt delt ut hvert tredje år siden 2011 og for fjerde gang nå i 2020 på oppdrag fra Kulturdepartementet som koordinerer regjeringens satsing på universell utforming. Utmerkelsen skal fremheve innovative, tilgjengelige, brukervennlige og bærekraftige løsninger.

Innovasjonsprisen hedrer samarbeidet mellom designer, arkitekt og oppdragsgiver, og alle mottar prisen samlet. Løsningen må være i bruk i Norge, og minimum én av de involverte partene må være registrert i Norge.

Se hvem som vinner Innovasjonsprisen for universell utforming i 2020! Meld deg på prisutdelingen 19. januar 2021 her

Designere og arkitekters prosesser og metoder spiller en viktig rolle i utformingen av et mer inkluderende samfunn i tråd med regjeringens ambisjoner og handlingsplan for universell utforming. Å designe basert på reell innsikt fra et mangfold av mennesker kan avdekke nye muligheter i utviklingsprosessen. Det kan bidra til nyskapende og langt mer brukervennlige løsninger som flere kan ta i bruk uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og teknologinivå. Det bidrar også til økt markedspotensial og nye forretningsmuligheter.

Hva er universell utforming?

Slik definerer vi innovasjon

Hva slags løsninger vil bli vurdert?

Prisen skal hedre helhetlig og innovativ bruk av universell utforming i henhold til en bred definisjon av arkitektur og design. Dette omfatter alle løsninger som bygninger, uterom og landskap, transport, interiør, produkter, visuell kommunikasjon, tjenestedesign, IKT og digitale plattformer. Prisen har totalt åtte kategorier.

Kategorier og kriterier

Juryeringsprosess

Hvem kan motta prisen?

Prisen kan tildeles virksomheter, designere og arkitekter i både offentlig og privat sektor. For å bli nominert til prisen er det en rekke kriterier for universell utforming som må oppfylles. Kriteriene som legges til grunn skal inkludere alle aspekter ved universell utforming med vekt på brukerfokusert nyskaping, form, estetikk og funksjonalitet. Løsningen må dessuten være i bruk og lansert i markedet.

Se tidligere vinnere her

Hvordan vurderes forslag?

Du kan søke selv eller nominere andres prosjekter du mener fortjener anerkjennelse. Juryen vurderer alle kvalifiserte prosjekter og voterer frem én vinner i hver kategori og en overordnet hovedvinner.

Juryen består av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner fra ulike organisasjoner med ekspertise innenfor det brede spekteret av kategorier og universell utforming. De vil vurdere innkomne søknader utifra et helhetlig kvalitetsperspektiv og kriterier som materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse. Innovasjon og universell utforming utover generelle lovkrav og minstestandarder vil bli særlig vektlagt.

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: