Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innovasjonsprisen for universell utforming

En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.

Ved vurdering til Innovasjonsprisen for universell utforming vil det bli lagt vekt på særpreg og konsept; løsningen bør bygge på et konsept der form, budskap eller funksjon tilfører løsningen noe nytt, som gir økt verdi for målgruppen og/ eller avsenderen.

Løsningen eller prosjektet skal være lansert eller tatt i bruk og være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.