Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: Smestad gjenbruksstasjon
NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): Renovasjonsetaten, Oslo kommune
NAVN PÅ UTØVER(E): Longva arkitekter AS og Grindaker Landskapsarkitekter AS
Fagdisiplin: Arkitektur

Smestad Gjenbruksstasjon, fasade kveld. Foto: IVAN BRODEY

Ombruk med omtanke

Smestad gjenbruksstasjon er en innendørs gjenbruksstasjon for håndtering av husholdningsavfall. Prosjektet hadde to hovedmålsettinger: å integrere en gjenbruksstasjon i et etablert boligområde med minst mulig ulempe for naboene og samtidig gi publikum en ny og positiv opplevelse av et besøk på en gjenbruksstasjon.

Smestad Gjenbruksstasjon, ombruksområde. Foto: IVAN BRODEY
Smestad Gjenbruksstasjon, inngang administrasjon. Foto: IVAN BRODEY

Juryuttalelse

Smestad gjenbruksstasjon er et vellykket prosjekt som er en innovasjon i sin kategori. Det at det er innendørs, er kanskje det mest iøynefallende i så måte, men også det at det er integrert i et nabolag, er nytt i norsk sammenheng. Dette er en krevende oppgave på flere nivåer: Støy, trafikk og estetikk er alle utfordringer man må ta mer hensyn til her enn for eksempel på Grønmo eller Brobekk. Derfor er det imponerende at man ikke bare har skapt et funksjonelt og praktisk sted å kvitte seg med avfall, men også et estetisk tiltalende bygg som føyer seg fint inn i omgivelsene. Dette er et godt eksempel på hvordan god arkitektur kan heve statusen til et bruksbygg av denne typen og gjøre det til en attraktiv arbeidsplass og et sted du faktisk får lyst til å dra til. Her praktiserer man virkelig ombruk med omtanke.

Involverte i prosjektet

Knut Longva. Longva Arkitekter, oppdragsansvarlig arkitekt
Nils Köplin, Longva Arkitekter, saksbehandler
Ewan Smith, Longva Arkitekter, medarbeider
Michael Nordtømme, Longva Arkitekter, medarbeider
Peter Bjørnebye, Longva Arkitekter, prosjekteringsleder
Heikki Granroth, Grindaker Landskapsarkitekter, landskapsarkitekt, oppdragsansvarlig
Gunnar Vatnar, Grindaker Landskapsarkitekter, saksbehandler

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon