Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

Utøver

Creuna AS

Oppdragsgiver

Oslo kommune

Prosjektnavn

Én samlende identitet for Oslo

Fagdisiplin

Grafisk design

Oslo kommune har cirka 53 000 ansatte som jobber i mer enn 250 ulike virksomheter. Når alle virksomhetene hadde egne logoer var det ikke rart at Oslo kommune fremsto som fragmentert og forvirrende for innbyggerne. Det var derfor behov for å samle hele kommunen under én identitet, som også var bedre tilpasset digitale flater.

Ny identitet tilpasset tiden vi lever i

Innbyggerne i Oslo er glade i byen sin. Den oppfattes som en trygg storby med mange muligheter og i spennende utvikling. Kommunen har derimot ikke klart å vekke de samme følelsene som byen, til tross for at opplevelsen av Oslo som en nær og trygg by i stor grad henger sammen med tjenestene kommunen leverer. Derfor var det et sentralt grep å fjerne ordet «kommune» fra identiteten, og å samle de mer enn 250 ulike kommunale logoene under én felles Oslologo.

Projektet En samlende identitet for Oslo er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Creuna
Projektet En samlende identitet for Oslo er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Creuna

Designerne var svært bevisste på at logoforandringer i offentlige virksomheter engasjerer folk. De la derfor opp til en inkluderende prosess der mer enn 1500 representanter fra kommunens virksomheter deltok i arbeidet. Prosessen la til rette for at teamet raskt kunne teste løsninger på relevante brukere i mange ulike etapper og justere designkonseptet basert på tilbakemeldingene.

Tydeligere, enklere og billigere

Med en fornyet og forenklet identitet fremstår kommunen som tydeligere og det er enklere å forstå hvilke tjenester kommunen står bak. Identiteten er også enklere å bruke for de ansatte i kommunen. Det er både kostbart og komplisert å forvalte og videreutvikle 250 ulike identiteter, og kommunen estimerer at de sparer 40 millioner kroner årlig på å gå over til én samlet identitet.

Oslos nye identitet har fått mye oppmerksomhet og er blant annet tildelt den øverste utmerkelsen, «Best of the Best», i Red Dot Awards i 2019.

Projektet En samlende identitet for Oslo er vinner av DOGA-merket 2019.
En identitet som kan tilpasses mer enn 250 ulike virksomheter.
Foto: Creuna
Projektet En samlende identitet for Oslo er vinner av DOGA-merket 2019.
Ny identitet tilpasset tiden vi lever i.
Foto: Creuna

Juryens uttalelse

Dette er en svært kompleks jobb, og det er godt gjort å lande på et så renskåret og fleksibelt system. Oslo kommune er en oppdragsgiver med utrolig mange virksomhetsområder, som det knytter seg mange – til dels motstridende – følelser til, både internt i kommunen og i befolkningen generelt.

Vi vil applaudere designerne og Oslo kommune for å gå til verket med ærefrykt og respekt, og for å ha gjennomført en svært grundig prosess som har gitt et veldig godt resultat.

Involverte i prosjektet

Marc Ligeti, Lead designer, Creuna
Thor Erik Ramleth Lead designer, Creuna
Heidi Bakken, Lead digital designer, Creuna
Ole Marius Rygh, Digital designer, Creuna
Beate Haugane, Prosjektleder, Creuna
John Aurtande, Strategisk rådgiver og kundeansvarlig, Creuna
Nina O´Gorman, Merkevarestrateg, Creuna
Stein Sørlie, Kreativ leder, Creuna
Marius Watz, Front end utvikler, Creuna
Balder Dysthe, Motion designer, Creuna
Janecke Løyning, Ferdiggjøring, Creuna
Monica Wold, Front end utvikler, Creuna
Anne Aagaard, Prosjektleder, Oslo kommune
Hanne Rønning Jorud, Prosjektleder, Oslo kommune
Bernard Tømmerbakke, Lead digital designer, Oslo kommune
Stefan Ellmer, Font designer, Ellmer Stefan

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon