Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: Håhammaren bro og turvei

NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): Stavanger kommune, Park og vei

NAVN PÅ UTØVER(E): Multiconsult ASA, Sweco Norge AS og Lyse AS

Fagdisiplin: Landskapsarkitektur

Turveien i landskapet. Foto: Maja Milovanovic

Ut på vannet, inn i fjellet

Strekningen forbi Håhammaren var lenge en «missing link» i det sammenhengende turveisystemet langs Stavangers del av Hafrsfjord på grunn av krevende terrengforhold. Målet med prosjektet var å fullføre turstien samt å skape et landemerke og et samlingssted for turgåere og lokalbefolkningen. Det var også et mål for prosjektet å bevare landskaps- og terrengforholdene langs Hafrsfjord i størst mulig grad.

Håhammaren bro sett ovenifra. Foto: Jo Gaute Fornes
Belysning bro på hylle. Foto: Jo Gaute Fornes

Juryuttalelse

Først og fremst vil vi si at dette er veldig fint gjort. Her har man tatt hverdagslandskapet på alvor og konsentrert seg om å fremheve det i stedet for å prøve å forskjønne det. Blant annet har man brukt sag for å fjerne fjell, noe som gir en helt annen opplevelse av den 900 millioner år gamle steinen enn om man hadde brukt dynamitt. Den elegante broen som tar deg ut på fjorden, må også trekkes frem, likeså hvordan man bruker lys til å fremheve landskapet. Dette er en svært vellykket kultivering av et flott landskap, som vitner om god forståelse for stedets egenart og en vilje til å ikke velge minste motstands vei.

Involverte i prosjektet

Karen Hatleskog Zeiner, Multiconsult ASA, arkitekt / utforming broer

Siggeir Torpe, Multiconsult ASA, ansvarlig landskapsarkitekt

Maja Milovanovic, Multiconsult ASA, landskapsarkitekt

Jo Gaute Fornes, Multiconsult, konstruksjoner

Ib Mikkelsen, Sweco Norge AS, byggeleder

Ingjerd Bratterud, Stavanger kommune, prosjektleder

Bjørg Helene S. Skaanes, Stavanger kommune, prosjektleder

Ove Fergestad, Multiconsult ASA, geoteknikk

Silje Wiik Rese, Multiconsult ASA, bergteknikk

Tolleiv Ree, Multiconsult, veiprosjektering

Jan Magne Forseth, Lyse AS, prosjekterende belysning

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon