Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: Gudbrandsdalens Uldvarefabrik rebrand og posisjonering.

NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): Gudbrandsdalen Uldvarefabrik

NAVN PÅ UTØVER(E): ANTI INC

Fagdisiplin: Visuell kommunikasjon, emballasjedesign

Illustrajoner
Visuelle elementer. Foto: Anti
Foto: Anti

Gull med ull

Gudbrandsdalen Uldvarefabrik er en av verdens ledende tekstilleverandører, men har ikke jobbet aktivt med merkevarebygging før dette prosjektet ble innledet. Oppdraget har bestått av å utvikle ny merkevareplattform og merkevarestrategi, som så ble utledet i en ny visuell identitet som skulle gi Gudbrandsdalen Uldvarefabrik og deres ansatte stolthet og selvtillit til å si at den beste tekstilprodusenten i verden kommer fra Lillehammer.

Plakat og annonsemateriell. Foto: Anti
Stoffprøver
Samleboks for bøker med tekstilprøver. Foto: Pål Laukli og Anti
Foto: Pål Laukli / Anti

Juryuttalelse

Det er tøft av en så tradisjonsrik bedrift som Gudbrandsdalen Uldvarefabrik å revitalisere seg med et så kontemporært formspråk. Dette er innovativt i kategorien og fortjener stor honnør. Her har man gått grundig til verks, og det er høy kvalitet i alle ledd – fra trykk og typografi til hierarki og emballasje. De skal også ha honnør for å ikke gå «nostalgi-bunad-fella», men i stedet presentere en profil som oppleves som moderne, interessant og umiddelbart internasjonal. Dette er viktig, siden en av målsetningene med prosjektet var å skape en identitet som vil fungere like godt i hele verden, fra vårt skandinaviske hjemmemarked via verdensledende arkitekter til store aktører innen cruiseindustrien. Dette er etter alle målestokker en vellykket oppdatering av en tradisjonsrik bedrift og et resultat av godt og innsiktsfullt strategiarbeid i forkant.

Involverte i prosjektet

Behnam Farazollahi, ANTI INC, strategisk leder

Heidi Wilhelmsen, ANTI INC, strategisk rådgiver

Håkon Stensholt, ANTI INC, senior designer

Hege Skraastad, ANTI INC, prosjektleder

Kenneth Pedersen, ANTI INC, kundesansvarlig

Sigbjørn Hagaseth, Modulez, teknisk utvikling

Jan Skrefsrud, Gudbrandsdalen Uldvarefabrik, Adm. Dir.

Renate Halsa, Gudbrandsdalen Uldvarefabrik Gunvald Berget, Gudbrandsdalen Uldvarefabrik

Ragnhild Nordhagen, Gudbrandsdalen Uldvarefabrik

Odd Erik Marø, Karlsberg, produksjon

Foto identitet, Pål Laukli / Tinagent

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon